2017-05-04

Sex orangutanger frisläppta

Det är med stor glädje vi under den sista veckan i april har släppt sex rehabiliterade orangutanger fria. Det finns fyra honor och två hanar bland de frisläppta orangutangerna, som framöver kommer att kunna njuta av friheten i ett skyddat regnskogsområde i östra delen av Borneo.

Orangutangerna räddades alla som små under perioden mellan 2006 och 2010. Därefter genomgick de ett rehabiliteringsprogram där de lärde sig alla de färdigheter som krävs för att överleva i regnskogen. Med hjälp av den omsorgsfulla personalen har de bland annat lärt sig att känna igen faror i naturen, hitta över 500 olika typer av föda i regnskogen, bygga bon och klättra i träden. Färdigheter som de nu alla behärskar, och därför kan släppas fria i ett skyddat regnskogsområde där de framöver kommer att bidra till artens överlevnad.

 

Målet är 100 frisläppningar under 2017

Med frisläppningen av de senaste sex orangutangerna är vi uppe i 25 rehabiliterade orangutanger, som har släppts fria under de första fyra månaderna – och 276 frisläppningar sedan 2012.

Förra året fick vi dessutom säkrat ett tillstånd att släppa orangutanger fria i ett nytt stort och skyddat regnskogsområde. Därför är målet för detta år att vi får frisläppt 100 rehabiliterade orangutanger. Ett mål som vi är på god väg att uppfylla med de sex frisläppningarna.

Du kan vara med och hjälpa orangutangerna tillbaka till regnskogen. Adoptera en orangutang här >>


Adoption av orangutanger

Genom vår samarbetspartner BOS Foundation gör Save the Orangutan det möjligt för orangutanger som vuxit up i fångenskap att återvända till det fria.

På räddningscentret Nyaru Menteng tränas orangutangerna i de färdigheter som krävs för att kunna klara sig på egen hand i regnskogen.

Adoptera en orangutang och hjälp den på sin väg tillbaka till regnskogen!
Läs mer om våra orangutanger här >>