2016-03-03

Orangutangens framtid ligger i våra händer!

Idag är det World Wildlife Day, en dag för att uppskatta vår jords fantastiska djur- och växtliv. Men det är även en dag som uppmärksammar den svåra situation som många arter står inför. Om vi inte göra något kommer många arter att vara utrotade i framtiden. Orangutangen är en av dem. 

 
 

Temat för årets World Wildlife Day är därför ”Framtiden för naturen ligger i våra händer”. Det är ett sätt att visa på att även om vi människor har ställt till med många problem för naturen, så har vi också makten att förändra. 

Jordens natur står inför stora utmaningar. Det största hotet mot djur- och växtlivet är att de allt mer trängs undan från sina naturliga levnadsplatser. Skogar skövlas och för att lämna plats för plantager, odlingar och betesmarker. Även tjuvjakt och illegal djurhandel är stora problem. Nu har även klimatförändringar seglat upp som ett stort orosmoln på himlen. 

null

En av de mest artrika platserna i världen

Borneo är en mycket unik plats när det kommer till natur och biologisk mångfald. Den indonesiska ön är världens tredje största och dessutom en av jordens mest artrika platser. I Borneos unika regnskogar lever 221 däggdjur, 630 fågelarter och 15 000 olika växtarter. Många av dessa finns ingen annanstans än just här och kan inte heller leva på någon annan plats.

Nya arter upptäcks fortfarande

Än finns det fortfarande väldigt stora relativt orörda skogsområden kvar på Borneo. Vissa av skogarna är så gamla och ogenomträngliga att de är svåra att utforska. Det gör att nya expeditioner inte sällan hittar nya arter som ingen tidigare känt till. Under perioden 1995-2010 upptäcktes 600 nya växt- och djurarter på Borneo.

Orangutangen hotas när regnskogen skövlas

Tyvärr fortsätter Borneo att avskogas i snabb takt. Där det förut växte tät regnskog ligger idag plantager eller jordbruk. Borneos unika regnskog växer på fuktig torvmark. Det älskar orangutangen! Tyvärr drabbas de trädlevande orangutangerna väldigt hårt när skogen skövlas. 

20 procent av alla orangutanger har försvunnit under de senaste 10 åren. Om inte skövlingen inte stoppas, och de kvarvarande orangutanghabitaten skyddas, kan orangutangen vara utrotad i framtiden. Vissa studier pekar på att detta kan ske redan inom 20 år. 

Initiativ av FN

World Wildlife Day har instiftats av FN och har firats sedan 2013. Dagen infaller alltid den 3 mars och syftet är att hylla och uppmärksamma vår världs fantastiska växt-och djurliv. Temat i år är "The future of wildlife is in our hands". Använd gärna hashtaggen #InOurHands i sociala medier för att fortsätta diskussionen. 

Läs mer om World Wildlife Day här >>


Vad kan du göra?

Genom att bli SOS Borneo-partner är du med och återplanterar träd i regnskogen varje månad. På så sätt är du delaktig i att säkra att orangutangen och Borneos andra unika djur har ett hem även i framtiden. För 50 kronor kan vi plantera ett nytt träd i Mawas-området.

Läs mer om SOS Borneo här >>

Håll även koll på att de produkter du köper inte innehåller ocertifierad palmolja. Ohållbar produktion av palmolja drabbar både människor, djur och natur. 

Läs mer om palmolja och hotet mot orangutangen här >>

 
 

Du kan även hjälpa oss genom...

Swish
Skicka valfri summa via appen Swish till 123 607 1302.

Bankgiro och Plusgiro
Det går bra att skänka valfri engångsgåva till Bankgiro: 900-1421 eller Plusgiro: 900142-1.

SMS
Genom att sms:a "SKOG" till 72955 stödjer du Borneos regnskog med 100 kr.
Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOSF:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>