2017-03-03

Orangutangens framtid ligger i de ungas händer!

Idag är det World Wildlife Day. Det är en dag då vi firar mångfalden av vackra och olika vilda djur på vår planet. Men det är också en dag då vi uppmärksammar situationen för världens många utrotningshotade djur- och växtarter och de många fördelar som naturbevarande ger – för både djur, växter och människor. Däribland orangutangen.

 
 

Temat för årets Världsnaturdag är ”Listen to the young voices” (lyssna till de ungas röster). Cirka 25 procent av världens befolkning är mellan 10 och 24 år. Som framtidens ledare och beslutsfattare är det viktigt att vi uppmuntrar dem att skydda hotade djurarter, såväl lokalt som globalt.

 
 

Jordens natur står inför stora utmaningar. Det största hotet mot djur- och växtlivet är att de allt mer trängs undan från sina naturliga levnadsplatser. Skogar skövlas och för att lämna plats för plantager, odlingar och betesmarker. Även tjuvjakt och illegal djurhandel är stora problem. Nu har även klimatförändringar seglat upp som ett stort orosmoln på himlen. 

En av de mest artrika platserna i världen

Borneo är en mycket unik plats när det kommer till natur och biologisk mångfald. Den indonesiska ön är världens tredje största och dessutom en av jordens mest artrika platser. I Borneos unika regnskogar lever 221 däggdjur, 630 fågelarter och 15 000 olika växtarter. Många av dessa finns ingen annanstans än just här och kan inte heller leva på någon annan plats.

Nya arter upptäcks fortfarande

Än finns det fortfarande väldigt stora relativt orörda skogsområden kvar på Borneo. Vissa av skogarna är så gamla och ogenomträngliga att de är svåra att utforska. Det gör att nya expeditioner inte sällan hittar nya arter som ingen tidigare känt till. Under perioden 1995-2010 upptäcktes 600 nya växt- och djurarter på Borneo.

Orangutangen är nu kritisk hotad

Tyvärr fortsätter Borneo att avskogas i snabb takt. Där det förut växte tät regnskog ligger idag plantager eller jordbruk. Borneos unika regnskog växer på fuktig torvmark. Det älskar orangutangen! Tyvärr drabbas de trädlevande orangutangerna väldigt hårt när skogen skövlas. 

Den FN-stödda organisationen IUCN har under 2016 ändrat Borneos orangutangers status från hotad till kritisk hotad. 20 procent av alla orangutanger har försvunnit under de senaste 10 åren. Om inte skövlingen inte stoppas, och de kvarvarande orangutanghabitaten skyddas, kan orangutangen vara utrotad i framtiden. 

Initiativ av FN

World Wildlife Day har instiftats av FN och har firats sedan 2013. Dagen infaller alltid den 3 mars och syftet är att hylla och uppmärksamma vår världs fantastiska växt-och djurliv. Temat i år är "Listen to the young voices". Använd gärna hashtaggen  #WorldWildlifeDay, #DoOneThingToday och #youth4wildlife i sociala medier för att fortsätta diskussionen. Läs mer om World Wildlife Day här .

Vad kan du göra?

Genom att bli SOS Borneo-partner är du med och återplanterar träd i regnskogen varje månad. På så sätt är du delaktig i att säkra att orangutangen och Borneos andra unika djur har ett hem även i framtiden. För 50 kronor kan vi plantera ett nytt träd i Mawas-området. Läs mer om SOS Borneo här .

Håll även koll på att de produkter du köper inte innehåller ocertifierad palmolja. Ohållbar produktion av palmolja drabbar både människor, djur och natur. Läs mer om palmolja och hotet mot orangutangen här .Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOSF:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>


Du kan även hjälpa oss genom...


Swish

Skicka valfri summa via Swish till 123 607 13 01

Bankgiro och Plusgiro

Det går bra att skänka valfri engångsgåva till Bankgiro: 900-1421 eller Plusgiro: 900142-1

SMS

Genom att sms:a "SKOG" till 72955 stödjer du Borneos regnskog med 100 kronor.