2016-04-27

Nu spirar det i Mawas

Återplanteringsprogrammet SOS Borneo i Mawas fortsätter. Med hjälp av kunniga lokalbor har snart tio hektar mark som tidigare brandhärjats fått nytt liv. 

 
 

I januari var de tre första hektaren mark återplanterade. I mars påbörjades nästa steg i programmet där ytterligare sju hektar (70 000 m2) mark ska förses med nya små plantor. Området som återplanteras ligger i Rantau Upak och har tidigare drabbats av bränder.

Många tusen träd planteras

Programmets första tio hektar återskapas med plantor som köpts in på lokala plantskolor. Trädskotten är en blandning av olika fruktträd som orangutangen brukar söka föda i (ca 70%) och andra lokala trädslag (ca 30%).

Enligt en överenskommelse med lokala politiker ska sammanlagt 50 hektar mark återplanteras i Rantau Upak. För varje hektar mark behövs fler än 1100 plantor. De nya träden skapar en god framtida levnadsmiljö för regnskogens många djur.

Lokalt engagemang som skapar jobb

När plantorna är i jorden övervakas de av lokala patruller som byter ut plantor som dör eller skadas. I området finns sedan tidigare två erfarna lokala återplanteringsgrupper som nu får användning av sina kunskaper på nytt. Sammanlagt rör det sig om 27 bybor som idag arbetar med att plantera träd för Save the Orangutan och BOS. Ett positivt samarbete som skapar hållbara arbetstillfällen. 

När de tio första hektaren är planterade kommer steg två i programmet. Då startar Save the Orangutan och BOS en egen plantskola som ska skötas av lokalbefolkningen. Samtidigt påbörjas en satsning för att utbilda fler bybor i odling och växtskötsel.

 

Gjorts möjligt av svenska och danska medlemmar

En stor anledning till att återplanteringen i Mawas äntligen kunde dra igång i stor skala i december var en generös testamenterad gåva från vår tidigare medlem Eivor Wallin. Eivors gåva var grundplåten till programmet, därefter har bidrag från våra övriga medlemmar hållit programmet igång.

Bakgrund till programmet i Mawas

Mawas är ett stort område på södra Borneo. Under 1990-talet skövlades stora delar av området för att ge plats åt det så kallade Mega Rice-projektet. De skövlade torvmossarna har sedan dess lämnats att torka ut och har bidragit till att skogsbränder kunnat spridas i området.

Lyckligtvis finns stora skogsområden fortfarande kvar i Mawas, vilka bland annat är hem till en av Borneos största orangutangpopulationer. De nya träden skapar nya möjligheter för orangutangerna att utöka sitt territorium. 

 
 
 

Vad kan du göra?

Genom att bli SOS Borneo-partner är du med och återplanterar träd i regnskogen varje månad. På så sätt är du delaktig i att säkra att regnskogen finns kvar även i framtiden. För 50 kronor kan vi plantera ett nytt träd i Mawas.

Läs mer om SOS Borneo här >>

 
 

Du kan även hjälpa oss genom...

Swish
Skicka valfri summa via appen Swish till 123 607 1302.

Bankgiro och Plusgiro
Det går bra att skänka valfri engångsgåva till Bankgiro: 900-1421 eller Plusgiro: 900142-1.

SMS
Genom att sms:a "SKOG" till 72955 stödjer du Borneos regnskog med 100 kr.Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOS:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>