2016-04-05

Minnet av Eivor lever vidare i Borneos regnskog

Under hela Eivor Wallins liv klappade hennes hjärta lite extra för djuren och naturen. Hon valde därför att testamentera gåvor till bland annat Save the Orangutan efter sin död. Nu lever Eivors engagemang vidare i de nya små trädplantor som just börjat spira i Mawas på Borneo. 

 

I januari 2015 avled Eivor Wallin, 87 år gammal. Ända sedan barnsben hade Eivor brunnit för djur och natur. Och genom hennes generösa testamenterade gåva till Save the Orangutan lever Eivors engagemang nu vidare i form av nya träd på Borneo. Träd som förhoppningsvis blir hem för framtidens orangutanger!

null

Utan Eivors testamenterade gåva hade uppstarten av återplanteringsprogrammet ännu inte varit möjlig. Men nu är återplanteringen äntligen igång! De första träden planterades i Mawas under december 2015 och arbetet fortsätter.

Ville vara en god kraft för djuren 

Eivor Wallin hörde först talas om Save the Orangutans arbete genom sin gudson Mikael. Stora delar av släkten delar Eivors engagemang för djur- och miljöfrågor och Mikael hade själv adopterat orangutangen Cinta.

− Eivor tyckte att ett av mänsklighetens största brott är hur vi behandlar våra vänner djuren. Därför ville hon vara en god kraft i sammanhang som rör djur, berättar Mikael Wallin.

När Eivor skrev sitt testamente var djuren och naturen därför en självklar del. Hennes hjärta klappade lite extra för katter, men även för andra djur och särskilt utrotningshotade arter.

null

Eivors träd blir nytt hem för orangutangerna

Save the Orangutan är djupt tacksamma för Eivors testamenterade gåva. Återplanteringsprogrammet i Mawas har länge funnits med på vår önskelista för projekt. Tyvärr har det större grundkapitalet tidigare saknats för att kunna dra igång programmet i stor skala. Tack vare Eivor är vi äntligen igång!

− Det känns väldigt fint att veta att Eivors träd börjat växa på Borneo. Jag tror att Eivor hade blivit väldigt glad av att få veta det. Hon hade säkert för sitt inre sett hur orangutangerna svingat sig mellan träden och glatt sig åt det, säger Mikael.

Save the Orangutan är också väldigt glada över att Eivors minne nu kommer leva vidare i Borneos regnskog. Förhoppningsvis kommer många vilda orangutanger att ha stor glädje av Eivors träd i framtiden! 

Läs mer om uppstarten av vår återplantering i Mawas här >>

 
 
 Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOSF:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>