2015-10-30

"Alla oroar sig för regnskogen"

Save the Orangutans medarbetare Johanna och Marie är nu hemma från sin resa till Borneo. Under resan har de hunnit besöka flera byar där ursprungsbefolkningen dayakerna bor. Förhoppningen är kunna starta ett projekt för att hjälpa dayakerna att skapa långsiktigt hållbara försörjningsmöjligheter.

  

 

Resan inleddes med en lång bilfärd genom ett ganska ödelagt landskap, vilket Johanna och Marie rapporterat om tidigare.

Färden gick till de tre dayakbyarna Bea Nehas, Diak Lay och Dea Beq. Under den första dagen besöktes en lokal förskola som startats av en av byborna. Där visade barnen glatt upp sina nya kunskaper.

- En av förskolans lärare brukar även bjuda in barnens mammor för att de ska kunna mötas och prata medan barnen leker och undervisas, berättar Johanna.

Träffade många lokala kvinnor

Johanna och Marie passade på att träffa några av de kvinnor som har barn på förskolan. Tillsammans pratade de om de behov och utmaningar som kvinnorna i byarna har.

- Vi hade den stora förmånen att träffa många vänliga människor och få inblick I hur byborna lever. Bland annat fick vi se hur dayak wehea-folket tillverkar sitt karaktäristiska hantverk som ibland kan ta flera månader att göra klart, berättar Johanna.

Johanna och Marie hade sällskap av ett team från Save the Orangutans lokala samarbetspartner BOS Foundation och konsulter från LPMK under resan. Tillsammans med dem genomfördes bland annat en workshop i byn Bea Nehas.

- Vi ville få reda på vilken typ av aktiviteter och kunskaper byns kvinnor och unga var intresserade av att använda för att tjäna ihop till sin inkomst, förklarar Johanna.

Oroliga för sin skog

Diskussionerna som fördes var livliga och alla deltog glatt i samtalet. Kvällen fortsatte med diskussioner I en samlingslokal där folk träffas för att läsa. Även bybor från närliggande byn Diak Lay deltog.

- Vi lyckades identifiera både utmaningar och möjligheter som byborna har, och pratade om vade de ville ha åstadkommit om fem år. En gemensam nämnare för byarna var att de alla var oroade för skogen. Att skogen bevaras är otroligt viktigt för de här samhällenas existens, säger Johanna.

Sista dagen bland byarna var full av möten. Men även lite naturupplevelser.

- Sista kvällen lyckades vi äntligen få se solnedgången over floden som är så viktig för byborna. De dyrkar sin flod och är beroende av den för sin överlevnad. Vi hade tur att sikten var god just denna kväll så att vi fick uppleva floden i solnedgången, avslutar Johanna.  

Läs gärna mer om vårt projekt för att hjälpa Borneos ursprungsbefolkning här >>

Här hittar du Johannas berättelse från resan till Muara Wahau >>

  

Johanna och Marie från Save the Orangutan, tillsammans med Hikmawaty och Helda från LPMK. 


Marie Sigvardt, projektledare: 

Lokalbefolkningen på Borneo är lika beroende av regnskogen som orangutangen är. Utvecklingen har satt stor press på skogen och naturtillgångarna och lokalbefolkningen tvingas in i icke hållbara och oftast illegala inkomst- verksamheter. Det förvärrar bara situationen för dem själva och orangutange. Man måste därför agera på flera håll om orangutangen ska räddas.


Engångsgåva

Det går utmärkt att skänka en engångssumma till orangutangerna. Detta gör du enklast till Bankgiro: 900-1421
eller Plusgiro: 900142-1.