PRESSMEDDELANDE 2016-03-17

Fler orangutanger än väntat i brukad skog

 

En ny forskningsstudie har upptäckt betydligt fler orangutanger på Sumatra än vad som tidigare antagits. Ökningen beror inte på förbättrade levnadsvillkor, utan bland annat på att fler orangutanger hittats i skog med skogsbruk. Den massiva skogsskövlingen i Indonesien fortsätter dock att hota orangutangernas framtid. 

 
 

Tidigare har forskare bedömt att det levt knappt 7 000 orangutanger på den indonesiska ön Sumatra. Men en ny undersökning gjord av ett internationellt forskarteam visar att det kan finnas närmare 15 000 Sumatra-orangutanger.

Sumatraorangutangen ingår i orangutangfamiljen och bedöms vara akut utrotningshotad. Liksom alla orangutanger sover den i reden som den bygger uppe i träden. Bedömningen av antalet orangutanger baseras på räkning av antal reden. I den nya forskningsstudien har undersökningar gjorts i delvis nya områden, bland annat på högre höjd. Dessutom har skogar där skogsbruk förekommer inkluderats, och till forskarnas förvåning har större grupper än väntat hittats där.

Viktigt att säkerställa hållbart skogsbruk

Ökningen av antalet orangutanger på Sumatra beror alltså på en utvidgad form av efterforskningar, och inte på att populationerna växer.

− Det är väldigt viktigt att Indonesiens avskogning minskar. Men resultatet visar att vi även måste fokusera på områden utanför den redan skyddade skogen för att bevara den biologiska mångfalden. Ett hållbart skogsbruk kan faktiskt vara med och säkra orangutangernas framtid, säger Claus Staunstrup Nilsson, generalsekreterare på Save the Orangutan.

null

Save the Orangutan arbetar med att bevara orangutangen på Borneo, och att skydda dess regnskogshem. Att motverka illegal skövling av skog är en långsiktigt viktig del för att kunna rädda orangutangen från utrotning.

− Runt 75 procent av Borneos orangutanger bedöms leva utanför fredade skogsområden. Därför är det väldigt viktigt att hitta lösningar även för brukade skogar, där orangutangerna kan leva säkert vid sidan om ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Claus Staunstrup Nilsson.

Skövling hotar fortfarande orangutangen

Trots de goda nyheterna fortsätter Sumatras röda människoapa att vara akut hotad. Studien visade att populationen kommer att fortsätta minska med upp mot 4 500 orangutanger fram till år 2030. Borneo-orangutangen klassas som utrotningshotad och populationen beräknas till ca 50 000 individer. Varje år minskar antalet med ett par tusen till följd av skogsskövling, skogsbränder och tjuvjakt.

Indonesien är idag det land som avskogas snabbast i världen. Illegal skövling är vanligt förekommande. Indonesien ligger även topp tre när det kommer till antal hotade arter i världen. 20-30 procent av landets biologiska mångfald bedöms försvinna varje år. 

Läs studien från Sumatra här >>

Mer information om avskogningen i Indonesien på REDD:s hemsida >>

Läs om räddningen av Sumatra-orangutangen Puspa här >>


Save the Orangutan är en ideell organisation som arbetar för att bevara den utrotningshotade orangutangen på Borneo. Genom rehabilitering av unga orangutanger och återplantering och skyddande av regnskog säkrar Save the Orangutan den vilda orangutangens framtid. Den svenska organisationen grundades 2007 och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. 


Hjälp Borneos orangutanger - bli fadder eller plantera ett träd


Presskontakt

För mer information, kontakta Karolina Grundin, kommunikationsansvarig på Save the Orangutan.

kg@savetheorangutan.org