2015-08-19

Brandbekämpning i Mawas

Under de senaste 20 åren har risken för skogsbränder stigit markant. Det hotar både den unika regnskogen och de tusentals djurarter som lever i den. Lokala brandpatruller i Mawas-skogen gör allt det kan för att förebygga och förbereda sig inför de omfattande bränderna som härjar i området. 

nullSkogsbränder förekommer naturligt men när människor blandar sig i ekosystemen i form av avskogning och avvattning av regnskogen uppstår skogsbränderna oftare och blir betydligt mer omfattande. Varje år utsätts, särskilt skogsområdet Mawas, för våldsamma skogsbränder. En av orsakerna sägs särskilt vara resultatet av det såkallade Mega Rice Projekt som gick ut på att delar av Mawas-området blev avvattnat och dränerat med hjälp av kanaler för odling av ris.

Idag finns det över 4 000 kilometer kanaler som på några ställen är upptill 30 meter breda. Dräneringen har betytt att Mawas unika torvmosseskog på flera ställen har blivit närmast helt uttorkad om inte fullständigt avskogad. När torvmossen torkar ut, försvinner största delen av de växt- och djurarter som lever i den och den naturliga balansen i regnskogen förstörs. Under torrsäsongen skapar det en stor risk för skogsbränder 

null

och hotar därför både den existerande regnskogen och de tusentals djurarter som bor där. Mawas torvmosseskog utgör ramen för en miljö med hög biologisk mångfald. Idag lever ca 3 000 vilda orangutanger i området men på grund av skogsbränder, dränering och avvattning är både deras hem och orangutangerna själva hotade.  

 


Kanalblockering är lösningen

I 2006 började vår lokala samarbetspartner BOS Foundation ett stort 

null

arbete med att kartlägga och blockera de många kanaler som finns i området. Syftet med projektet vad särskilt att förhindra att vattnet rann ut ur torvmosseskogen och ut genom kanalerna, men istället förblev i torvmossen. På så sätt kunde man både förhindra uttorkningen av skogen och därför också risken för skogsbränder och göra det möjligt för den att växa upp igen.

På grund av kanalernas omfattning är det mycket komplicerat och resurskrävande att blockera en kanal. Torvmossen är mycket ömtålig och ostabil och det gör det därför mycket svårt att bygga en solid fördämning. De bästa materialen finns faktiskt i själva torvmossen, man sammanpressar sedan dessa samman med andra organiska material från skogens mark. Torven används sedan tillsammans med andra rester från växtriket för att fylla kanalerna. Detta gör att man på så sätt bromsar de mycket extrema strömmarna vatten och dess krafter som lurar bakom varje fördämning. Utöver detta planteras nya träd längst med kanalerna då de fungerar som stora vattenbehållare. 


Patrullering och utbildning

nullUtöver kanalblockering, som förebyggande arbete för skogsbränder, har Save the Orangutan hjälpt till att etablera frivilliga brandpatruller i de lokala byarna i Mawas. Brandpatrullerna patrullerar och övervakar regnskogen och släcker de mindre bränderna innan de blir för stora. Save the Orangutan stödjer arbetet genom att donera utrustning för att bekämpa bränderna och till patrullering.

Läs mer om skogsbevaringsarbete här >>

Läs om hur du kan stödja arbetet på plats här>>

Läs mer om Mega Rice Project här >>


Hur kan du hjälpa?

Genom att skicka ”SKOG” till 72955 går 100 kronor* till projektet för att förebygga och stoppa skogsbränderna i Mawas. Med din hjälp kan vi skydda regnskogen och de 3 000 orangutanger som bor här. När torrperioden är förbi övergår projektet till att återplantera och långsiktigt återkapa den redan skövlade skogen i området.

*Observera att eventuell SMS-taxa kan tillkomma, beroende på din operatör. Viktigt orangutang-habitat

BOS Foundation:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3 000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>