2015-10-22

Borneo brinner, men din hjälp når fram

Ytterligare tre brandpatruller i Mawas har kunnat utrustas, tack vare stödet från Save the Orangutans givare. Även fler än 3 000 träd har återplanterats på tidigare skövlad mark. Tyvärr härjar bränderna fortfarande Borneo och läget är ännu allvarligt för orangutangerna och deras regnskogshem. 

 
 

Det globala väderfenomenet El Niño har gjort årets torrperiod på Borneo extra svår. Tusentals bränder har härjat Borneos regnskog under hösten och orsakat stora problem för djur, människor och miljö.

Med hjälp av insamlade medel i Sverige och Danmark kunde Save the Orangutan i september utrusta ytterligare tre brandpatruller i Mawas-området med transportmedel och släckningsutrustning. Tre båtar har köpts in för att kunna patrullera större områden via vattnet. De tre patrullerna har även utrustats med ny säkerhetsutrustning, vattenpumpar och vattenslangar.

Samtidigt har ett område vid Rantau Upak som tidigare skövlats planterats med nya träd. Hittills har 3314 träd (ungefär tre hektar) kunnat planterats på före detta torvmossemark.

Orangutangerna hotas

Tyvärr fortsätter bränderna att sprida sig över Borneo. Inte heller räddningscentren Nyaru Menteng och Samboja Lestari har varit opåverkade. Under två månader har BOSF, vår lokala samarbetspartner, med jämna mellanrum tvingats släcka bränder i närheten av räddningscentrens område. Även den skyddade skogen i Mawas har drabbats av bränder. Mawas är ett av få områden där det idag finns kvar en livskraftig grupp vilda orangutanger. Bränderna är ett stort hot mot dessa 3 000 individer som lever sina liv i träden. Tyvärr har även den illegala skogsskövlingen ökat i området, vilket i sin tur bidrar till att den kvarvarande skogen blir extra känslig för bränder. 

Skadlig brandrök

Hittills mår alla orangutanger på räddningscentret Nyaru Menteng relativt bra. De hotas inte av bränderna, men röken går det inte att skydda dem emot. Bränder härjar i närliggande områden och röken sprider sig därför in på räddningscentrets områden.

Luftföroreningar mäts enligt Pollutant Standard Index (PSI). Enligt detta index är nivåer av luftförorening på mellan 150 och 250 ohälsosamt för människor. Nivåer över 350 anses vara farliga. Idag har luftföroreningar på över 2000 PSI uppmätts på olika delar av Borneo, bland annat staden Palangkaraya. Läget är alltså väldigt allvarligt även där det inte brinner.

Vitaminer och syrgas

För att hålla sig friska ges orangutangerna på räddningscentrena extra vitaminer, och de allra minsta hålls inomhus. Det finns även syrgasmasker redo för allvarliga situationer.
Läs mer om hur Nyaru Menteng jobbar med brandsäkerhet här >>

Varför brinner Borneo?

Det finns flera förklaringar till varför brandläget är så allvarligt på Borneo just nu. I år har väderfenomenet El Niño varit ovanligt kraftigt. Det gör att torrperioden som just nu pågår blir extra regnfattig. Eftersom stora delar av Borneos regnskog har skövlats har torra kalhyggen lämnats oskyddade i hettan. Uttorkade torvmossar antänds lätt och elden sprider sig snabbt i den torra torven. När markområden röjs för att exempelvis anlägga oljepalmsplantager används ofta eld. På redan torra marker förloras kontrollen över elden snabbt och den kan sprida sig till närliggande skogsområden.

Att regnskogen skövlas har också en direkt effekt på klimatet i området. Stora regnskogsområden genererar sina egna regn. När skog försvinner rubbas balansen och skogen kan inte skapa sin egen nederbörd på samma sätt. Det gör att tidigare regnrika områden plötsligt blir torrare.
Läs mer om skogsbränder och problemen på Borneo här >>

Vad kan du göra?

Situationen på Borneo är akut och vi behöver all hjälp vi kan få!

Genom att skänka 300 kr kan vi köpa 20 meter brandslag. För 100 kr kan vi plantera två nya träd. Det går bra att skänka en engångsgåva till Bankgiro: 900-1421 eller Plusgiro: 900142-1.

Genom att sms:a "SKOG" till 72955 stödjer du Borneos regnskog med 100 kr.

Du kan även bli SOS Borneo-partner och plantera träd på Borneo varje månad.

Läs mer om SOS Borneo här >>

 Viktigt orangutang-habitat

BOS Foundation:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3 000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>