2017-03-10

Tjugo nödställda orangutanger räddade

Nyaru Mentengs räddningsteam har återigen varit ute och hjälpa nödställda orangutanger. Den här gången var det tjugo hungriga orangutanger som flyttades till ett skyddat regnskogsområde med gott om mat och utrymme. Orangutangerna blev instängda i ett alltför litet skogsområde, där skogsbränder och avskogning hade avlägsnat deras födokällor, och därför var vår indonesiska partner, BOS Foundation, tvungna att hjälpa dem i säkerhet genom att flytta dem.


Tusentals orangutanger förlorar varje år sina regnskogshem på grund av avskogning till förmån för palmoljeplantager. Vissa orangutanger omkommer av den stress som avskogningen orsakar, andra av den efterföljande kontakten med människor när de går in i nystartade plantager, och ytterligare andra eftersom regnskogsområdet inte längre kan leverera tillräckligt med föda åt de vilda orangutangerna, och de saknar skogskorridorer för att kunna flytta sig till livskraftiga skogar.

Orangutanger räddade från svält

Det är just en sådan tragisk situation som tjugo orangutanger förra veckan räddades från med hjälp av vår indonesiska partner, BOS Foundation. I ett område i den centrala delen av Borneo, nära Mangkutub River i Kapua-distriktet, sågs flera vilda orangutanger längs floden. Just det här området drabbades under 2015 av förödande skogsbränder orsakade av väderfenomenet El Niño, och därför blev alltför många vilda orangutanger instängda i ett mycket litet skogsområde som inte kan föda så många orangutanger. I ett liknande skogsområde, inte så långt borta, var räddningsteamet 2016 tvungna att rädda 76 nödställda orangutanger, som alla idag har det bra i skyddad regnskog.

 


Flyttade till skyddad regnskog

Genom att bedöva och fånga in de tjugo orangutangerna kunde räddningsteamet flytta dem över till ett skyddat regnskogsområde som kallas Mawas. Detta område är lika stort som Gotland, och stora delar av området består av torvmosse- och regnskogsområden, som är mycket lämpliga för vilda orangutanger. Under 2011 blev området beskyddat med Save the Orangutans hjälp, trots att vissa områden redan hade skövlats. Med våra SOS Borneo-partners hjälp är vi emellertid igång med att återplantera och återställa ödelagda områdens regnskog, och en dag kommer dessa områden att bli ett tryggt hem åt orangutanger som de tjugo som precis har räddats. Du kan hjälpa till att återplantera och skydda Borneos regnskogar. Bli SOS Borneo-partner här >>

Du kan också adoptera en orangutang och hjälpa den tillbaka till regnskogen här >>

Läs mer om Save the Orangutans arbete här >>Sedan 2012 har Save the Orangutan varit delaktiga i att frisläppa totalt över 250 orangutanger. Och vårt arbete fungerar. Över 90 procent av de rehabiliterade orangutangerna klarar omställningen till livet i regnskogen, vilket är den högsta överlevnadsgraden för frisläppta primater i hela världen. 

Läs mer om vårt rehabilteringsarbete här >>


Adoption av orangutanger

Genom vår samarbetspartner BOS Foundation gör Save the Orangutan det möjligt för orangutanger som vuxit up i fångenskap att återvända till det fria.

På räddningscentret Nyaru Menteng tränas orangutangerna i de färdigheter som krävs för att kunna klara sig på egen hand i regnskogen.

Adoptera en orangutang och hjälp den på sin väg tillbaka till regnskogen!
Läs mer om våra orangutanger här >>