2017-02-03

Hjälp orangutangerna i Thailand

Om du har varit, eller känner någon som har varit, i Thailand och besökt en djurpark med orangutanger finns det en stor risk för att dessa orangutanger dessvärre har smugglats in i landet. Save the Orangutan har därför startat en namninsamling för att stänga till det kryphål i lagen som har fått katastrofala följder för orangutangerna. 


En undersökning utförd av organisationen TRAFFIC visar att många djurparker och viltreservat i Thailand hyser orangutanger utan nödvändiga papper och tillstånd. Genom att besöka 59 djurparker och viltreservat hittade de 51 orangutanger i fångenskap, även om de thailändska myndigheterna officiellt bara har utfärdat 21 tillstånd. 

– Undersökningen visar att det finns ett stort kryphål i Thailands lagstiftning på detta område och det kommer vi att göra något åt med den här namninsamlingen, förklarar Save the Orangutans generalsekreterare Claus Staunstrup Nilsson.

Olaglig handel

Orangutangen skyddas av konventionen om internationell handel med hotade djur- och växtarter (CITES), och internationell handel med orangutanger utan nödvändiga tillstånd är därför olagligt. Tyvärr gäller Thailands lagstiftning för hotade djurarter mest för arter som naturligt hör hemma i Thailand. Eftersom orangutangen bara lever vilt på Borneo och Sumatra skyddas den därför inte av denna lagstiftning.

 

Detta innebär i praktiken att en person eller djurpark i besittning av orangutanger inte behöver bevisa hur de har fått tag på dem. Istället måste de thailändska myndigheterna bevisa att orangutangerna har importerats olagligt, innan de kan göra något.

Skriv under för orangutangen

Det uppskattas att handel med mellan 200 till 500 orangutanger sker varje år på den svarta marknaden. Tyvärr visar dessa siffror inte hela omfattningen av handeln med orangutanger, då upp till fyra gånger fler orangutanger dör under själva tillfångatagningen och under de första veckorna i fångenskap.

Därför ska kryphålet i Thailands lagstiftning stängas till, så att denna handel som varje år dödar tusentals orangutanger får ett slut i Thailand. Bidra till att öka medvetenheten om problemet och skriv under ett brev till Thailands minister för miljö och naturresurser här >>

 Läs mer om Save the Orangutans arbete med att rehabilitera orangutanger  här >>


Visste du att 

det frisläppningsprogram som Save the Orangutan stöttar är världens bästa? Sedan 2012 har vi frisläppt över 250 orangutanger, och de klarar sig lika bra i regnskogen som sina vilda kompisar.

Läs mer om Save the Orangutans arbete >>


Skriv under för orangutangen

Hjälp Thailands orangutanger och lämna din underskrift här >>


Kom nära inpå orangutangerna

Se en dokumentär om rehabiliteringsarbetet på Nyaru Menteng.

Se fler videoklipp från arbetet med orangutangerna här >>