2017-06-13

SOS Borneo uppdatering

Tack vare massiv hjälp från våra SOS Borneo-partners och andra bidragsgivare ser det ut som om våra återplanteringsprojekt går snabbare än väntat. Vi har därför höjt vårt mål för odlade areal från 50 hektar vid utgången av 2017 till 70 hektar.

 
 

Under årets första tre månader har ytterligare 4 444 sticklingar planterats ut i Rantau Upak, som är det område där vi i samarbete med vår partner BOS Mawas och lokalsamhället återställer regnskogen. De fem plantskolor som har etablerats i samarbete med Save the Orangutan i lokalsamhällena har dessutom varit ute och samlat in frön från områdets inhemska träd. Totalt är det 22 000 sticklingar som gror, och som i höst kommer att planteras ut i området.

Nytt återplanteringsområde förbereds

Med utvidgningen av målsättningen för planterade areal 2017 har vi satt igång med förberedelserna för nästa område, som redan ska planteras under det kommande året. Dessa förberedelser inkluderar att konstgjorda dräneringskanaler, som bland annat används för transport av olagligt avverkat timmer, blockeras i samarbete med lokalbefolkningen. Detta säkerställer att trädsticklingarna får optimala förhållanden, när de under det kommande året ska planteras ut i området.  Kanaler blockeras och skogen skyddas

Under 2016 blockerade Save the Orangutan i samarbete med BOS Mawas 27 kanaler i ett projekt som sponsrades av Aage V. Jensen Charity Foundation. Arbetet med blockering av kanaler har rönt stort intresse både lokalt i byarna i Mawas, men även hemma där vi har fått ytterligare stöd till kanalblockering från Torben og Alice Frimodts Fond och Frands Køhler Nielsens og Hustrus Mindelegat. Med detta stöd blockerade Save the Orangutan och BOS Mawas i januari ytterligare fyra kanaler i Mawas.


Du kan läsa mer om vårt arbete med att skydda och återställa regnskogen här >>

Tusen tack för ditt stöd till återplanteringen av Borneos regnskog, och för att du är med och säkerställer att öns helt unika djurarter också i framtiden har ett regnskogshem.

 


Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOS:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>