2015-08-19

Avskogning skapar bränder

Borneos regnskog avverkas i snabb takt. Det drabbar orangutangen och alla de andra djur, växter och människor som har sitt hem i regnskogen. Avskogningen påverkar även vårt klimat och ökar växthusgaserna i atmosfären. De kalhuggna torvmosseskogarna skapar dessutom en farlig grogrund för extrema skogsbränder. 


Varför är det viktigt att bevara regnskogen?

Indonesiens unika regnskogar är livsviktiga för en stor mängd växter, djur och människor. Många arter finns bara här. Orangutangen är ett av dessa djur.

Borneos unika biologiska mångfald skapar ett komplext ekosystem där många djur och växter är beroende av varandra. Även den ursprungsbefolkning som bor kvar i regnskogen är beroende av den för sin överlevnad.

Världens regnskogar spelar även en viktig roll för vår planets klimat. Så länge torvmossen där Borneos regnskog växer är orörd kapslar den in skadliga växthusgaser. Men när torvmossarna torrläggs släpps dessa ut i atmosfären. Om regnskogen dessutom sätts i brand frigörs än mer gifter till luften. Avskogningen påverkar även klimatet på hela jorden. Förlusten av världens skogar står för ungefär 17 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.


Hur stor är skövlingen?

nullAvverkningen av Indonesiens regnskog har varit omfattande sedan 70-talet. Mellan år 2000 och 2012 förlorade Indonesien mer än sex miljoner hektar primär skog. Det motsvarar samma yta som halva England. På senare år har Indonesien till och med gått om storskövlaren Brasilien i avverkningstakt.

Avskogningen i Indonesien ökade under 2005-2010, i jämförelse med föregående femårsperiod. Den genomsnittliga årstakten för avverkning på Kalimantan, den indonesiska delen av Borneo, 2 341 km2 år 2010. Om avverkningen av regnskog fortsätter i samma takt kommer nästan hälften av den skog som fanns år 2010 att vara avverkad år 2080. 


Varför avverkas regnskogen?

nullAvskogningen drivs till stor del på av en global efterfrågan på produkter så som palmolja och träprodukter. Avverkningen underlättas av att vägar byggs i områden som tidigare var svåra att nå.

På 1990-talet avverkades mer än en halv miljon hektar torvmosseskog på centrala Borneo på uppdrag av dåvarande regering. Tanken var att starta risodling på den före detta torvmossen. Men projektet, som kallades The Mega Rice Project, var dömt att misslyckas och det odlades aldrig något ris på den ödelagda ytan. Idag ligger den uttorkade torvmossen som ett stort öppet sår i Borneos landskap och underlättar spridning av skogsbrand. 


Vad får avverkningen för konsekvenser?

Omvandlingen av skogsmark till odlingsmark ses ofta som nyckeln till Indonesiens snabba ekonomiska utveckling. Men det är en utveckling med ett högt pris för såväl växter och djur som för ursprungsbefolkning.

När regnskogen huggs ner och torvmossarnas grönskande tak försvinner torkar torven ut. I kombination med torrperioder och väderfenomenet El Niño antänds de uttorkade torvmossarna lätt. Bränderna har ökat i antal och styrka i takt med att regnskogen försvunnit. Bränderna i Indonesien 1997-1998 var en ekologisk och ekonomisk katastrof för Indonesien. Cirka en tredjedel av Borneos orangutanger dog i de svårkontrollerade bränderna.

Den ökade förlusten av regnskog har inte bara en negativ påverkan på regnskogens innevånare och den biologiska mångfalden. När regnskogen huggs ner påverkas även lokala och globala ekosystemtjänster såsom vattenförsörjning.


Vad händer med orangutangerna?

null

De krympande regnskogarna leder till att orangutangen får svårare att hitta föda och tvingas allt närmare inpå människan. Orangutangernas tidigare territorium styckas upp och orangutangerna skiljs åt. Det gör att orangutangen, som redan har en väldigt långsam reproduktionstakt, får svårt att hitta en partner att para sig med.

I jakt på föda söker sig många orangutanger in på plantagerna där de ofta dödas. Om den vuxna orangutangen har en unge säljs den som husdjur på den illegala marknaden. Det förekommer även tjuvjakt i vissa av de mer lättillgängliga regnskogsområdena.

Varje år dödas uppskattningsvis 2000-3000 orangutanger i direkta möten med människan. Ökade skogsbränder är också ett stort hot mot det nuvarande krympande beståndet. 


Hur kan du hjälpa?

Genom att skicka ”SKOG” till 72955 går 100 kronor* till projektet för att förebygga och stoppa skogsbränderna i Mawas. Med din hjälp kan vi skydda regnskogen och de 3 000 orangutanger som bor här. När torrperioden är förbi övergår projektet till att återplantera och långsiktigt återkapa den redan skövlade skogen i området. 

*Observera att eventuell SMS-taxa kan tillkomma, beroende på din operatör.