2017-08-28

Skogsbränder hotar orangutangens livsmiljöer

Borneo härjas återigen av skogsbränder orsakade av en kombination av torka och avskogning. Den centrala provinsen på indonesiska Borneo (Kalimantan) har under veckan förklarat undantagstillstånd, och är nu den sjätte provinsen som tvingats till detta för att bekämpa skogsbränder, som under 2015 hade katastrofala följder för både människor och djur.

 
 

Över 500 skogsbränder spridda över 18 provinser härjar just nu i Indonesien, och sex provinser har redan förklarat undantagstillstånd. Den sista provinsen som ansluter sig till denna sorgliga statistik är Central Kalimantan (på indonesiska Borneo), som är hem till den största vilda orangutangpopulationen och Nyaru Menteng – världens största rehabiliteringscenter för orangutanger.

Den största vilda orangutangpopulationen utsatt

Förra veckan startade en skogsbrand i regnskogen Sebangau i Central Kalimantan. Detta område är hem åt cirka 7 000 vilda orangutanger, som är den största återstående orangutangpopulationen i världen. Lyckligtvis lyckades de uppmärksamma brandpatrullerna släcka den, innan den hamnade utom kontroll och spred sig alltför mycket.

Tyvärr har man inte alltid lyckas släcka bränderna innan de sprider sig, och många fruktar därför en upprepning av 2015 års skogsbränder som kan få allvarliga konsekvenser för Borneos kritiskt hotade orangutang. Under 2015 och 2016 räddades hundratals föräldralösa orangutangungar efter att de hade förlorat sina mammor då dessa försökt skydda sina ungar mot skogsbränderna.

Fruktar en upprepning av 2015

För knappt två år sedan orsakade det globala väderfenomenet El Niño våldsamma skogsbränder i Indonesien med katastrofala följder för både djur och människor. Totalt härjade 125 000 skogsbränder i landet, och ett regnskogsområde motsvarande Västernorrlands storlek gick upp i rök och orsakade skadliga rökmoln i hela Sydostasien, där flera skolor fick stängas ner. Skogsbränderna beräknas av Världsbanken ha kostat totalt över 100 miljarder kronor och ha påverkat mer än 69 miljoner människor negativt.

Eftersom 2017 inte är ett El Niño-år kommer någon upprepning förhoppningsvis inte att ske. Nyligen upplyste emellertid NASA att juli var den hitintills varmaste månaden någonsin, därmed varmare än vid upptakten till skogsbränderna 2015. Men Indonesiens torrsäsong förväntas först nå sin topp i september, och därför är det ännu för tidigt att spå om konsekvenserna av detta års skogsbränder.

Försiktighetsåtgärder vidtas

I flera provinser har Indonesiens regering satt in helikoptrar som sprutar vatten över ofta otillgängliga branddrabbade områden, och militären har satts in i de drabbade provinserna för att hjälpa till att släcka bränderna.

Save the Orangutan har dessutom bidragit till att fastställa, utbilda och utrusta lokala brandpatruller med hundratals frivilliga som patrullerar i utsatta områden, varnar våra indonesiska partners och närliggande byar i händelse av brand och aktivt bidrar till brandbekämpningsarbetet. Dessutom blockerade vi förra året 34 dräneringskanaler i ett ödelagt torvmosseområde och återvätte på så vis 2 500 hektar som annars skulle vara mycket utsatta för skogsbrand.


Du kan hjälpa till

Du kan hjälpa till att förebygga och bekämpa skogsbränderna genom att bli SOS Borneo-partner här >>


Du kan också skicka ett SMS med texten ”BRAND” till 72955, så donerar du 50 kr till arbetet med att bevara Borneos regnskogar.
Viktigt orangutang-habitat

BOS Foundation:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3 000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>