2016-03-21

Internationella skogsdagen: 

Regnskogen är fantastisk, och värd att bevara

Det finns många anledningar till att skydda världens regnskog. Regnskogen ger oss syre, reglerar vattennivåer och skapar hem för djur och människor. Idag, på internationella skogsdagen, påminns vi om några av anledningarna till att regnskogen är så fantastisk! 

 
 

Även om regnskogen bara upptar ca åtta procent av jordens yta är den hem åt över hälften av vår planets växter och djurarter. Dessutom förser regnskogen jorden med en tredjedel av allt syre. Träd tar upp koldioxid ur luften och genom fotosyntesen omvandlas koldioxiden till syrgas. Under hela trädets livstid lagrar det koldioxiden som det tagit upp. Träden är därför otroligt viktiga för miljön på vår jord.

null

Skog viktig för världens vatten

Regnskogen hjälper till att reglera jordens temperatur, väderlek och nederbörd. Den förhindrar översvämningar, renar vatten och bidrar till att bevara jordens vattennivåer på rätt nivå.

Indonesien har världens tredje största regnskog, efter Amazonas och Kongofloden. I Indonesien är klimatet tropiskt och landets tropiska regnskogen växer på fuktiga torvmossar. Tropiska regnskogar återfinns runt ekvatorn och består av hög och tät växtlighet som kräver mycket regn.

Torvmosseskog lagrar koldioxid

Borneos torvmossar har skapats av döda växtdelar under tusentals år. Här växer växtarter och träd som är unika för Borneos torvmosseskog. Torvmossarna kapslar in stora mängder koldioxid. När torvmosseskogen skövlas och mossarna torkar ut frigörs koldioxiden på nytt.

Borneo i Indonesien är världens tredje största ö. Idag är 68 procent av ytan täckt av skog. Även om det kan låta mycket har Indonesien den högsta avskogningstakten i världen. Det är ett stort hot mot det unika växt- och djurliv som finns på Borneo. En tiondel av världens högväxande växter kan hittas i Indonesien. Många av de arter som lever i Borneos skogar kan bara leva just här. Än idag hittas nya växt- och djurarter vid expeditioner i Borneos täta skogar.

null

Växter med läkande effekter

Ursprungsbefolkningen i regnskogen har i alla tider känt till de läkande effekter som många av regnskogens växter har. De använder än idag regnskogen som sitt eget apotek. Men även många moderna mediciner har sitt ursprung i regnskogens växter.

Nyligen hittades en skadad orangutang av Nyaru Mentengs räddningsteam. De upptäckte att orangutangens sår var täckt av sav från trädet patung. Kan det vara så att orangutangerna använder patungens sav för att läka sina sår? Orangutangerna gillar åtminstone att bygga bo i de höga patungträdens toppar och att äta dess bark. Ett patungträd kan bli upp till 40 meter högt och lokalbefolkningen använder det gärna gör att bygga exempelvis båtar och möbler.

Produktion prioriteras före skogsskydd

37 procent av Indonesiens skogar är idag skyddade av lagen. En än större del – hela 46 procent – är tillåten att använda för olika form av produktion och brukning. Främst gäller det produktion av träprodukter. Denna fördelning visar tydligt vilken stor vikt Indonesien lägger på skogsbruk.

Avskogningen i Indonesien har växlat under de senaste 20 åren, men takten är fortsatt väldigt hög. Minskningen av skogen beror på att den huggs ner för att marken ska kunna användas till exempelvis odling av palmolja. Men även omfattande skogsbränder är ett stort problem. 

Internationell dag instiftad av FN

Internationella skogsdagen firas den 21 mars varje år. Dagen är införd av FN och uppmärksammas över hela världen som International Day of Forests. Dagen har som syfte att uppmärksamma våra skogar och att öka medvetenheten om skogarnas vikt för oss människor. FN lägger särskilt fokus på skogarnas viktiga roll i att minska fattigdom, säkerställa tillgång till föda och deras delaktighet i en hållbar utveckling. I år läggs särskilt fokus på våra skogars viktiga funktion när det kommer till tillgång på färskvatten. 

Läs mer om FN:s International Day of Forests här >>
 
 

Vad kan du göra?

Genom att bli SOS Borneo-partner är du med och återplanterar träd i regnskogen varje månad. På så sätt är du delaktig i att säkra att regnskogen finns kavr även i framtiden. För 50 kronor kan vi plantera ett nytt träd i Mawas-området.

Läs mer om SOS Borneo här >>

Håll även koll på att de produkter du köper inte innehåller ocertifierad palmolja. Ohållbar produktion av palmolja innebär ofta skövling av skogar. Vid köp av exotiska träslag är det också viktigt att titta efter certifiering som FSC och PEFC.

Läs mer om palmolja och hotet mot orangutangen här >>

 
 

Du kan även hjälpa oss genom...

Swish
Skicka valfri summa via appen Swish till 123 607 1302.

Bankgiro och Plusgiro
Det går bra att skänka valfri engångsgåva till Bankgiro: 900-1421 eller Plusgiro: 900142-1.

SMS
Genom att sms:a "SKOG" till 72955 stödjer du Borneos regnskog med 100 kr.Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOSF:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>