2015-10-05

Räddningscentret bekämpar skogsbränderna

Årets torrperiod på Borneo har drabbat ön extra hårt. Väderfenomenet El Ni ño gör att bränderna är fler än vanligt. Därför har brandsäkerheten på räddningscentret Nyaru Menteng nu ökat. Orangutangerna hålls inomhus och ges extra vitaminer för att hålla sig friska när röken nu sprids i området.

Den senaste månaden har inneburit tusentals bränder på Borneo. Den senaste veckan har tyvärr bränderna närmat sig vår lokala samarbetspartner BOS Foundations räddningscenter Nyaru Menteng. Även om bränderna kunnat släckas går det inte att förhindra att brandrök sprids in i området. Röken kan orsaka allvarliga problem för de små orangutangungarnas hälsa och påverkar även de vuxna orangutangerna. null

Vad görs för att hindra bränderna?

Räddningscentret Nyuaru Menteng är väl förberett för bränder. Under september genomgick personalen en brandbekämpningsövning. Och på centrets område står 23 grävda brunnar redo att förse brandpatrullerna med vatten. Nyaru Menteng samarbater med lokala organisationer för katastrofberedskap, vilka noga följer brändernas utveckling. Dessutom finns brandutrustning och bärbara vattenpumpar utplacerade på strategiskt viktiga platser på centret.

Vad görs för att hjälpa orangutangerna?

Räddningscentrets orangutanger är tyvärr redan påverkade av de omfattande bränderna. Röken från bränderna kan inte hindras och den sprids just nu in över området. För de allra minsta orangutangerna kan röken vara väldigt skadlig eftersom deras immunförsvar ännu inte är färdigutvecklat. För att skydda de minsta orangutangerna mot röken hålls de för tillfället inomhus. Centrets veterinär håller ett extra öga på alla orangutanger för att se till så att de håller sig friska. Under tiden får både de små och de vuxna orangutangerna extra vitaminer som ska hjälpa deras immunförsvar. Skulle en nödsituation uppstå finns det syrgasmasker att använda.

Den indonesiska regeringen har kallat ut 1000 extra brandmän för att kunna hantera landets alla bränder. Men bränderna är mycket oberäkneliga och svåra att få under kontroll. I de uttorkade torvmossarna, som lämnats blottade efter skogsskövlingen, kan elden sprida sig under marken och plötsligt blossa upp på en ny plats.

Varför brinner Borneos regnskog?

Det är just nu torrperiod på Borneo. I år har torkan drabbat ön värre än vanligt på grund av väderfenomenet El Niño. Eftersom stora skogsområden på Borneo skövlats har de unika fuktiga torvmossarna torkat ut och skapat grogrund för bränder som kan ligga och pyra under många månader. 


Adoption av orangutanger

Genom vår samarbetspartner BOS Foundation gör Save the Orangutan det möjligt för orangutanger som vuxit up i fångenskap att återvända till det fria.

På räddningscentret Nyaru Menteng tränas orangutangerna i de färdigheter som krävs för att kunna klara sig på egen hand i regnskogen.

Adoptera en orangutang och hjälp den på sin väg tillbaka till regnskogen!
Läs mer om våra orangutanger här >>