PRESSMEDDELANDE 2016-01-11

Palmolje- och pappersföretag straffas för skogsbränder

 

Indonesien har för första gången bestraffat företag som orsakat omfattande skogsbränder. Licenser har dragits in för 23 pappersmassa- och palmoljeproducenter som anses vara delaktiga i höstens över 100 000 bränder. Beslutet skickar en viktig signal till branschen, anser Save the Orangutan. 

 

− Indonesiens miljöminister har visat på stort kurage som tagit detta viktiga steg. Det är verkligen hög tid för hårdare åtgärder om vi ska lyckas bevara Indonesiens unika växt- och djurliv, säger Claus Staunstrup Nilsson, generalsekreterare på Save the Orangutan.

null

Höstens enorma skogsbränder har haft stora konsekvenser för Indonesiens människor, djur, miljö och ekonomi. I slutet av december tog landets regering för första gången till hårdare tag mot de företag som orsakat bränderna. Inledningsvis har 23 palmolje- och pappersproducenter bötfällts och fråntagits sin licens för att röja skog. Tre företag har stängts helt och 14 företag har tillfälligt fått sin verksamhet stoppad. Om inte dessa företag möter kraven på brandförebyggande åtgärder kommer verksamheterna stängas ner permanent. Flera andra företag har fått en skarp varning och står nu under övervakning.

Stora miljömässiga- och ekonomiska konsekvenser

19 personer dog i höstens skogsbränder och fler än en halv miljon människor har fått uppsöka sjukhus med andningsproblem orsakade av den giftiga brandröken. Regnskogsområden motsvarande halva Danmark har gått upp i rök. Utsläppen av koldioxid från de omfattande bränderna gjorde Indonesien till världens tredje största utsläppsland under 2015. De ekonomiska kostnaderna för bränderna bedöms vara 16 miljarder USD.

null

Så kallat svedjebruk, där mark röjs med hjälp av eld, är en stor orsak till höstens rekordbränder i Indonesien. Denna typ av röjning är väldigt vanlig bland exempelvis palmoljeproducenter. Industrin är även skyldig till storskalig skövling av regnskogen, vilket gör den kvarvarande skogens motståndskraft mindre.

Domar kan hjälpa orangutanger

Många av de nedbrända skogsområdena har varit hem för den utrotningshotade orangutangen. Under hösten har flera orangutanger räddats från brinnande områden, men många har också hittats döda. Det är ett hårt slag mot en redan utrotningshotad art. Att de företag som orsakat bränderna nu får ta ansvar för den skada de orsakat är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen.

− Företagen har kommit undan alldeles för länge. Att de nu ställs till svars för sina handlingar är viktigt. Samtidigt är det allt för tidigt att säga att världens sista orangutanger nu är säkra i sina hem, säger Claus Staunstrup Nilsson. 


Save the Orangutan är en ideell organisation som arbetar för att bevara den utrotningshotade orangutangen på Borneo. Genom rehabilitering av unga orangutanger och återplantering och skyddande av regnskog säkrar Save the Orangutan den vilda orangutangens framtid. Den svenska organisationen grundades 2007 och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. 


Presskontakt

För mer information, kontakta Karolina Grundin, kommunikationsansvarig på Save the Orangutan.

kg@savetheorangutan.org


null

Napri är en av många orangutanger som räddats undan höstens bränder. Idag bor han på räddningscentret Nyaru Menteng. 

Läs mer om räddningen av Napri och andra orangutanger här >>