2016-07-19

Orangutangen är nu kritiskt hotad       

Den FN-stödda organisationen IUCN har ändrat Borneos orangutangers status från hotad till kritisk hotad. – En tråkig utveckling, men tyvärr förväntad på grund av den enorma press orangutangens regnskogshem har utsatts för, förklarar den svenska organisationen Save the Orangutans direktör Claus Staunstrup Nilsson.    


International Union for Conservation of Nature (IUCN) har ändrat Borneo orangutangens status. En ny undersökning estimerar att 86 % av orangutangerna kommer att försvinna mellan 1973 och 2025 och dessa tal betyder att arten uppfyller kriteriet A4 för IUCNs definition av kritiskt hotad.  

”Det är mycket sorgligt. Den ändrade statusen betyder att Borneos orangutang bedömas till att ha en extrem hög risk för att utdö i den vilda naturen” förklarar Claus Staunstrup Nilsson.  


Fällning av regnskogen är det störta hotet

Under perioden år 1973 – 2025 förväntas det att 61,5 % (155 867 km2) av orangutangens habitat på Borneo kommer att vara fällt. Det svarar till att orangutangerna då kommer att ha förlorat ett område regnskog och hem som är 3,5 gånger större än vårt eget grannland Danmark på blott 52 år. 

”Det störta hotet mot orangutangen är fällningen av artens regnskogshem. Det uppskattas att upp emot 3,000 orangutanger varje år dör till följd av den omfattande skogsfällning som äger rum på den tropiska ön. När orangutangen samtidigt lär upp och tar hand om sin unge i upp till åtta år innan den förökar sig igen är det en mycket problematisk kombination” berättar Claus Staunstrup Nilsson.   

Bara mellan 2000 och 2013 blev sex millioner hektar orörd regnskog fälld på värdens tredje största ö. Ett regnskogsområde lika stort som halva Englands yta.

 


Inte allt hopp är förlorat

Save the Orangutang finansierar världens största rehabiliteringscenter för orangutangen och har precis släppt ut orangutang nummer 200 tillbaka till den vilda regnskogen. Till centret kommer nödställda orangutanger där de får lära sig alla de saker de måste kunna för att klara sig på egen hand ute i naturen.

”Vi har snart skapat ett nytt bestånd av orangutanger i ett skyddat område regnskog på Borneo, där orangutangen annars skulle ha varit utdöd. Våra frisläppta orangutanger klarar sig lika bra ute i naturen som deras vilda släktingar, och det visar på så sätt att orangutangerna kan räddas med det rätta stödet” förklarar Claus Staunstrup Nilsson.

Läs mer om Save the Orangutans frisläppningsarbete här>>

Läs mer om Save the Orangutans arbete för att bevara orangutangens regnskogshem här>>

Adoptera en orangutang och hjälp vårt arbete för att rädda den nu kritiskt hotade orangutangen här>>

Adoption av orangutanger

Genom vår samarbetspartner BOS Foundation gör Save the Orangutan det möjligt för orangutanger som vuxit up i fångenskap att återvända till det fria.

På räddningscentret Nyaru Menteng tränas orangutangerna i de färdigheter som krävs för att kunna klara sig på egen hand i regnskogen.

Adoptera en orangutang och hjälp den på sin väg tillbaka till regnskogen!
Läs mer om våra orangutanger här >>