2015-04-13

Ny ö säkrar livskvalité för fler orangutanger

Rehabiliteringscentret Nyaru Menteng önskar alla sina orangutanger ett fritt liv i skogen. Nu har användarrätten till en ny ö gett hopp om att de orangutanger som är på väg ut i naturen har en ny startplattform men också att de kroniskt skadade orangutangerna som bor på centret kan leva ett liv i naturliga omgivningar i framtiden. 

Att ge nödställda orangutanger en ny chans till ett liv i naturen är hela tanken och målet med rehabiliteringscentret Nyaru Menteng. Efter behandling av veterinär eller ett längre rehabiliteringsförlopp är de flesta av centret orangutanger redo för att återvända tillbaka till naturen. Men vad kan man erbjuda de ca 10 % av alla orangutanger på centret som har mycket svåra skador och aldrig kommer att kunna klara sig själva i den vilda naturen? Med användarrätten till en del av den såkallade ”Salat Nusa” ön ser det ut som om att centret har hittat en hållbar lösning till frågan. 

Frizon för orangutanger

Nyaru Mentengs experter har under många år varit intresserade av att köpa användarrätten till en liten del av ön Salat Nusa som ligger i regionen Pulang Pisau nära Nyaru Menteng. Nu har ett avtal äntligen kommit på plats mellan de lokala myndigheterna, lokalbefolkningen och centret. Två avskilda områden på ön: Badak Besar och Badak Kecil är båda ämnade till ö-universitet för de orangutanger som snart ska släppas ut i det vilda och även agera som frizon till de orangutanger som av olika orsaker aldrig kan återvända till det vilda.

Salat Nusa-ön

Människosjukdomar och misshandel

Det skulle vara hänsynslöst att släppa ut några av centrets orangutanger och det kan finnas många olika orsaker till det. Några orangutanger har blivit smittade av sjukdomar från människor under deras tid i fångenskap som de inte får eller ska bära med sig ut i naturen med vilda orangutanger. Andra har levt så länge i fångenskap och som husdjur att de aldrig har möjlighet att lära sig de vilda färdigheter de måste besitta för att klara sig själva i naturen. Det finns också några av orangutangerna som har råkat ut för olyckor eller utsatts för misshandel, så pass illa att de har för stora funktionshinder.

Rätt till ett liv i naturens omgivningar

CEO i Save the Orangutans partnerorganisation BOS Foundation förklarar: ”Inga orangutanger ska leva i bur på centret. Men problemet är att det är omöjligt att släppa ut vissa orangutanger (…). Vi kan inte släppa ut orangutanger med smittsamma sjukdomar ut till vilda populationer och vi kan inte försvara att frisläppa orangutanger om vi vet att de inte är starka nog att överleva. Men orangutanger i bur lever inte upp till våra välfärdsstandarder och vi gör därför allt vi kan för att söka en lösning där dessa orangutanger inte behöver sitta i bur. Alla orangutanger har samma rätt till ett liv i deras naturliga miljö dvs. skogen”.

Bevarar ett viktigt ekosystem

Nyaru Menteng kommer att använda 655 hektar (6,55 km2) av öns totala 3 419 hektar som område till orangutangerna. Här är skogen nämligen intakt nog till att de kan klara sig, området är isolerat och det bor inga andra orangutanger där. De två avskilda områdena Badak Besar och Bedak Kecil rymmer dessutom mycket värdefulla ekosystem som med det nya avtalet blir skyddade av centret. Det är alltså många olika anledningar till att vara glad över det nya avtalet om användarrätten till Salat Nusa, de kroniskt skadade orangutangernas efterlängtade paradisö.  

Badak Besar området