2016-12-13

Naturen får extra hjälp på Borneo

Om orangutangerna även i framtiden ska ha ett regnskogshem måste en stor insats göras för att bevara Borneos regnskogar. Därför inrättade Save the Orangutan förra året skogsprogrammet SOS Borneo, som genom vår lokala indonesiska partner, BOS Mawas, återställer och skyddar regnskogen med hjälp från lokalbefolkningen.

 
 

Ett framgångsrikt första år

Under regnskogsprogrammets första år har fem plantskolor etablerats, och över 11 000 trädsticklingar har planterats ut på ett tidigare ödelagt regnskogsområde. Tillsammans täcker dessa träd ett område på cirka 10 hektar, som med tiden kommer att bli hem för vilda orangutanger och en massa andra djurarter.

Programmet SOS Borneo stöder även återställandet av dränerade torvmossar. I Mawas, ett torvmosseområde som motsvarar över två gånger Ölands storlek, stöder vi på flera ställen blockeringen av dräneringskanaler, så att torvmossarnas naturliga vattennivå kan återvända. Hittills har över 27 kanaler blockerats och över 2 300 hektar dränerad torvmosseskog har nu återvätts, särskilt tack vare en donation från Aage V. Jensen Fonde.

Läs mer om hur Save the Orangutan arbetar för att bevara Borneos regnskogar här>>

 
 


Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOS:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>