2016-01-20

Miljondonation räddar torvmosse på Borneo

När Borneos regnskog skövlas och mossarna dräneras blir de till tickande klimatbomber. Genom en miljondonation från en dansk fond kan Save the Orangutan nu stoppa dräneringen av ett stort torvmosseområde på Borneo. Detta lägger grund för att återskapa regnskogen i området på nytt. 

 
 

Fonden Aage V. Jensen har donerat lite över en miljon danska kronor för att återskapa en torvmosse i Mawas-området på södra Borneo. Området är hem för 48 utrotningshotade djurarter, bland annat orangutangen. Många av Borneos djur är helt beroende av den fuktiga miljön i torvmosseskogen och kan inte leva någon annanstans. I just Mawas kvarvarande torvmosseskogar bor en av Borneos största vilda orangutangpopulationer.

Unika mossar som lagrar koldioxid

Borneos torvmosseskogar är unika. Torvmossarna som byggts upp av döda växtdelar under miljontals år. Därför kapslar mossarna även in stora mängder koldioxid. När torvmosseskogarna skövlas och marken blottläggs torkar mossarna ur och koldioxiden sprids i atmosfären.

Kanaler dränerar torvmossen

En stor anledning till att torvmossarna dränerats i området är att ett stort kanalsystem byggts. Vattnet från mossarna rinner ut i kanalerna och området dräneras på sitt vatten. Ett viktigt sätt att stoppa förstörelsen av torvmossarna är att blockera kanalerna så att vattnet stannar kvar. Och det är just det som det nya projektet ska fokusera på.

25 kanaler blockeras

Stora områden i Mawas skövlades under 1990-talet för att ge plats åt risodlingar i det så kallade Mega Rice-projektet. Projektet misslyckades, men ett stort antal avvattningskanaler blev kvar. Dessa har fortsatt att dränera de kvarvarande torvmossarna och gör det mycket svårt för vegetationen att återhämta sig. Genom att blockera kanalerna stannar vattnet kvar i mossarna och en fuktig miljö kan återskapas. Till en början kommer 25 strategiskt utvalda avvattningskanaler att blockeras. Det praktiska arbetet kommer att genomföras av Save the Orangutans lokala samarbetspartner BOSF tillsammans med lokalbefolkningen. Projektet blir klart under 2016. 

Samtidigt pågår nu ett återplanteringsprogram i andra delar av Mawas. återplanteringen av regnskogen är nödvändig för att återskapa de skogar som en gång fanns i Mawas. Läs mer om skogsprogrammet SOS Borneo här.

 
 Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOSF:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>