2015-05-22

Maktkamp i Indonesiens skogssektor

Den indonesiska regeringen har nyligen förlängt ett temporärt förbud mot fällning av skog i många av orangutangens föredragna levnadsplatser. Planerna om expansion av landets palmoljesektor är dock fortfarande ett hot mot Borneos regnskog.

Sammanlagt har ett regnskogsområde på 43 miljoner hektar, svarande till nästan hela Sveriges yta, officiellt blivit beskyddat mot fällning då regeringen nyligen förnyade det förbud som tidigare funnits mot att ge ny tillåtelse till att fälla träd i landets så kallade primärskog och torvmosse-områden.

Det nuvarande förbudet stod annars inför utgång i maj men Indonesiens Skog- och Naturministerium bekräftar att förbudet har blivit förlängt. Avtalet blev först utställt i 2011 som ett verktyg att uppnå regeringens målsättning om att reducera landets enorma CO2-utsläpp med minimum 26 procent innan 2020. 

Träden växer inte upp i skyn

”Det är grundläggande mycket positivt att förbudet har blivit förlängt men den Indonesiska regeringen måste säkerställa att det fortsätter att arbetas mot en permanent lösning av bevarning av orangutangens hem och Borneos regnskog” berättar Marie Sigvardt, projektledare hos Save the Orangutang.

Dessutom måste man förstå att det nya förbudet i realiteten ”endast” gäller för 11,3 miljoner hektar skog som inte redan är fredat av andra fredningsavtal. Dessutom gäller förbudet mot fällning inte de avtal som har ingåtts innan 2011, som i sin tur har gett tillåtelse till fällning, samt att andra ministerier kan kringgå förbudet om deras projekt är såkallat ”vitala” för landets utveckling. Träden växer alltså inte upp i skyn och förbudet reella effekter kan diskuteras. 

Kraftiga nationala intressen kämpar mot förbudet

Medans den indonesiska regeringen åtgärd kommer att reducera CO2-utsläppen genom att bevara regnskogen har Lantbruksministeriet andra planer. Ministeriet vill expandera landets palmoljeexport från de existerande åtta miljoner hektar till 12 miljoner hektar. Och det skal som det ser ut hitintills ske på bekostning av Indonesiens regnskog.

Försiktigt uttryckte stabschefen, Luhut Binsar Panjaitan, stöd för denna expansion genom att uttala sig i krigsliknande termer i nationala medier om att han kommer att ”bulldoza” ministerier och välgörenhetsorganisationer som motsätter sig planerna om att expandera landets vitala palmoljeproduktion. Palmoljesektorn är landets näststörsta exportsektor och hanteras av fler än tre miljoner människor. 

Orangutangens hem är på spel

Det är således starka krafter som kommer att fälla träden och ödelägga orangutangernas levnadsplats och detta trots att 80 procent av orangutangens naturliga levnadsplats redan har blivit fälld i löpet av de sista 20 åren.

Den massiva regnskogsfällningen har medfört till att orangutangbeståndet är utrotningshotat och att beståndet nu förmodas omfatta långt under 50,000 individer. Därför är det extra viktigt att det görs en extra insats för att skydda orangutangerna, just nu.

”Orangutangerna genomgår enorm press på deras naturliga levnadsplatser och det är livsviktigt för orangutangen att Borneos regnskog inte blir fälld. Därför är det viktigt att andra ministerier inte kan kringgå förbudet och ge tillåtelse till att tränga sig in i orangutangernas hem” förklarar Marie Sigvardt.

Artikeln är skriven av Bue Bejer Heckmann, Save the Orangutan 

Läs mer om vårt skogsbevarande arbete här>>