2015-10-14

Johanna och Marie på plats bland ursprungsbefolkningen

Efter tre dagars möte på östra Borneo gav sig Johanna, Marie och det lokala teamet ut på en 14-timmars resa till ett område där ursprungsbefolkningen dayakerna bor. En resa som tog dem genom landskap förstörda av bränder, oljeplamsplantager, gruvdrift och skogsskövling.

Via svajig internetuppkoppling rapporterar Johanna från byn Muara Wahau:

"Vi förväntade oss det värsta. Men trots det hade vi aldrig kunnat förbereda oss på den förstörelse som vi fick se längs med vägen. På vår väg norrut såg vi över 100 bränder som härjade det redan förstörda landskapet. Områdena vi passerade har påverkats hårt av gruvdrift, skogsbruk och oljepalmsplantager. 

Det vi såg bekräftade verkligen att det jobb vi gör här är otroligt viktigt. Att besöka dayakernas byar gör att vi får en bättre förståelse för hur vi bäst han stötta ursprungsbefolkningen och de lokala samhällena, samt hur vi bäst kan ta tillvara på deras möjligheter och kunskap. Många av dayak-stammarna på Borneo har redan förlorat större delen av sin mark och sin skog. En skog som de dyrkar och som lagt grunden för denna ursprungsbefolknings existens." 

Fler rapporter från Borneo och byarna Bea Neheas, Diak Lay och Dea Beq kommer.

Läs gärna mer om vårt projekt för att hjälpa Borneos ursprungsbefolkning här >>

  

Ödelagda landskap mötte Johanna och Marie under deras färd på östra Borneo. 

Johanna och Marie från Save the Orangutan, tillsammans med Hikmawaty och Helda från LPMK. 
Engångsgåva

Det går utmärkt att skänka en engångssumma till orangutangerna. Detta gör du enklast till Bankgiro: 900-1421
eller Plusgiro: 900142-1.