2015-11-30

Indonesiens regnskog spelar viktig roll i Paris

Under de närmaste veckorna kommer klimatet att vara i fokus för världens beslutsfattare. Klimatmötet i Paris är nyckeln till att få bukt med de globala miljöproblemen. Indonesiens regnskogar spelar en viktig roll för att uppnå målet om högst två graders temperaturökning. 

 
 

Just nu pekat forskningen mot att temperaturen i världen kommer att öka med fyra grader celsius. En ökning som kommer att ha förödande konsekvenser för människor, djur och natur världen över. Det huvudsakliga målet med klimatmötet i Paris är att komma överens om ett globalt klimatavtal där uppvärmningen hålls under två grader.

Besvikelsen efter förra klimatmötet i Köpenhamn (COP15) var stor. Sedan dess har många väntat på ett nytt bindande avtal och COP21-mötet i Paris ses med förhoppningsfull optimism. Att många utvecklingsländer redan börjat anta egna mål för att minska sina utsläpp ses som goda tecken.

Indonesien har avgörande roll för klimatet

Borneos regnskog står för tio procent av världens tropiska regnskogar. En stor del av Borneos regnskogar är så kallade torvmosseskogar. Dessa unika regnskogar växer på fuktig torvmark som byggts upp under tusentals år. I torven kapslas koldioxid in och en torvmosseskog kan lagra upp till 20 gånger mer koldioxid än en vanlig skog. När dessa torvmosseskogar skövlas frigörs koldioxiden. Om Borneos regnskog försvinner blir det en miljökatastrof.

Indonesiens utsläpp har ökat

I år har svåra skogsbränder härjat Indonesien. Från att ha varit världens sjätte största koldioxid-utsläppare har de idag hamnat på en tredjeplats. Därför har Indonesien en nyckelroll i de kommande förhandlingarna, eftersom deras regnskog är viktig för hela jordens klimat.

År 2009 lovade Indonesien att minska sina koldioxidutsläpp med 26 procent fram till 2020, eller med upp till 41 procent om de fick internationellt bistånd. Minskningen skulle främst komma från bevarandet av regnskogen och torvmossen. Men trots massivt stöd från Norge och att regnskogsområden så stora som tio gånger Danmark yta skyddats har avskogningen fortsatt i andra områden, med massiva koldioxidutsläpp som följd.

Det blir därför spännande att se hur Indonesien denna gång har för avsikt att uppnå målen. Ett förslag kommer att komma under klimatmötet COP21.

Vad hoppas Save the Orangutan på?

Save the Orangutans mål är att rädda den utrotningshotade orangutangen och dess regnskogshem. Att bevara regnskogen är en viktig nyckel för tusentals arters överlevnad och hela jordens klimat. Därför hoppas Save the Orangutan på ett ambitiöst nytt avtal för att minska de globala koldioxidutsläppen. Vi hoppas att klimatmötet sätter press på utvecklingsländerna så som Indonesien att minska sina utsläpp och skydda sina viktiga skogar. För att lyckas med detta behövs en bättre finansieringsmodell som hjälper Indonesien att bevara sin unika regnskog. Här måste mer utvecklade länder vara med och bidra.  

Läs mer om skogsbränder och problemen på Borneo här >>

Läs mer om COP21-mötet i Paris här >>

Vad kan du göra?

Genom att sms:a "SKOG" till 72955 stödjer du Borneos regnskog med 100 kr.

Du kan även bli SOS Borneo-partner och plantera träd på Borneo varje månad.

Läs mer om SOS Borneo här >>
Viktigt orangutang-habitat

BOS Foundation:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>