2016-06-07

Indonesien har flest däggdjursarter i världen    

En ny undersökning av den biologiska mångfalden i alla världens länder visar att Indonesien är det land med flest däggdjur och det land som kommer på tredje plats över flest arter i hela världen. Dessvärre är Indonesien också det land som har flest utrotningshotade däggdjursarter. 


Den välkända miljöhemsidan Mongabay.com publicerade nyligen en översikt över länder med störts biologisk mångfald. Genom att dela världens arter upp i fem kategorier, nämligen: amfibier, fåglar, fiskar, däggdjur och växter, kom de fram till att Indonesien är det land i världen med flest däggdjur, näst högst antal fiskarter och med fjärde högst antal fågelarter. Detta var nog till att ge Indonesien en tredjeplats av de länder med flest arter i världen, dock slagen av Colombia som tog andraplatsen och Brasilien på förstaplats. 


Top 5: länder med störst biologisk mångfald:

(1) Brasilien

(2) Colombia

(3) Indonesien

(4) Kina

(5) Mexico

 


Flest utrotningshotade djurarter i världen 

I Indonesien lever 12.2 procent av världens kända däggdjursarter och hela 16.2 procent av världens fågelarter. Många av dessa arter lever i Indonesiens regnskog som är det enda stället i världen var du kan hitta elefanter, orangutanger, noshörning, björnar och tigrar som lever sida vid sida.

Indonesiens 525 däggdjursarter är dessvärre hotade av att landets regnskog blir skövlad i alarmerade takt till följd av skogsbränder och palmoljeplantage. Därför är Indonesien också det land i världen med flest hotade däggdjursarter. Nästan en tredjedel av alla Indonesiens däggdjursarter – eller snarare 135 arter – är på så sätt nära att blir utrotade och bland dessa är Borneos röda apa, orangutangen.  


Hjälp Indonesiens hotade djurarter och skog

Save the Orangutang arbetar för att rädda orangutangen och dess regnskogshem. I Save the Orangutans regnskogsprogram – SOS Borneo – arbetar vi för att säkra existerande regnskog och återplantera ödelagda områden skog. Du kan också hjälpa Borneo att grönska igen genom att bli SOS Borneo partner och donera 50 kronor i månaden. Blir en del av programmet här>>


Save the Orangutan återskapar förstörd regnskog på Borneo genom regnskogsprogrammet SOS Borneo Visste du att under det senaste århundradet har ca 50 procent av Borneos regnskog blivit skövlat, och bara under de senaste tio åren har ett regnskogsområdet tillsvarande halvdelen av England blivit skövlat? Läs mer om hur du kan hjälpa att bevara regnskogen här >> 


Du kan hjälpa Borneos orangutanger tillbaka till ett liv i frihet. Ge nödställda orangutanger en andra chans genom att adoptera en av vännerna i vårt adoptionsprogram. Läs mer om hur du gör det, här>>


Adoption av orangutanger

Genom vår samarbetspartner BOS Foundation gör Save the Orangutan det möjligt för orangutanger som vuxit up i fångenskap att återvända till det fria.

På räddningscentret Nyaru Menteng tränas orangutangerna i de färdigheter som krävs för att kunna klara sig på egen hand i regnskogen.

Adoptera en orangutang och hjälp den på sin väg tillbaka till regnskogen!
Läs mer om våra orangutanger här >>