PRESSMEDDELANDE 2015-12-10

Indonesien är både lösningen och problemet för COP21

 

Regnskogen i Indonesien försvinner snabbare än på många andra platser i världen. Samtidigt finns det just här ovanligt stora vinster med att bevara och återställa skogen. Landet är på många sätt en symbol för den komplexitet som präglar de pågående klimatförhandlingarna i Paris. 

 

Höstens skogsbränder har kallats ”årets största miljökatastrof” av bland annat tidningen the Guardian. Bränderna har bidragit med 1,4 miljarder ton utsläpp av växthusgaser. Tillsammans med den övriga avskogningen gör det Indonesien till världens tredje största luftförorenade, efter Kina och USA.

Indonesiens skogar lagrar tillräckligt med växthusgaser för att stå för en tredjedel av FN:s tillåtna utsläpp av växthusgaser om tvågradersmålet ska uppnås. Indonesiens president, Joko "Jokowi" Widodo, påpekade dock under invigningen av COP21 att det krävs internationell ekonomisk hjälp om landets avskogning ska stoppas.

Torvmosseskogar en tickande klimatbomb

Indonesien har världens tredje största skogsområden, efter Brasilien och Kongo. Dessutom har landet den största koncentrationen av torvmosseskog. Cirka elva procent av regnskogen växer på torvmossar som byggts upp av döda växtdelar under tusentals år. Torvmosseskogarna kan lagra upp till 20 gånger mer koldioxid än vanliga regnskogar. När regnskogen huggs ner och mossarna torkar ut frigörs koldioxiden.

- För att nå målet om högst två graders uppvärmning måste Indonesiens torvmossar räddas, säger Claus Staunstrup Nilsson, generalsekreterare på organisationen Save the Orangutan som jobbar med bevarandet av den utrotningshotade orangutangen och regnskogen på Borneo.

Palmoljeplantager leder till avskogning

Under oktober och september orsakade Indonesiens enorma bränder mer utsläpp av koldioxid än vad industrijätten Tysklands släpper ut på ett år. Majoriteten av bränderna är orsakade av människor som röjer mark för att anlägga bland annat oljepalmsplantager.

Idag står Indonesien för mer än 50 procent av världens produktion av palmolja. I ett fattigt land som Indonesien har palmoljan inneburit att landets välstånd ökat. Men det är på bekostnad av miljö, natur, djur och ursprungsbefolkning.

De senaste tio åren har skog till en yta motsvarande 33 km2 försvunnit från Indonesien varje dag. Planer finns på att utöka palmoljeproduktion till ett område tre gånger Danmarks yta fram till år 2020. Detta trots att det är svårförenligt med den Indonesiska regeringens officiella mål att minska sina koldioxidutsläpp med 29 procent fram till 2030.

Indonesien behöver internationellt stöd

Om avskogningen i Indonesien, och de utsläpp av koldioxid det får till följd, ska minska måste Indonesien få internationell hjälp.

- Vi kan inte låta Indonesien stå ensam med ansvaret. När vi använder oss av resurser från Indonesien, så som palmolja och träprodukter, har vi en del av ansvaret. Nu måste vi gå från ord till handling, säger Claus Staunstrup Nilsson.

Ursprungsbefolkningen spelar en viktig roll

Torvmosseskogarna har en viktig roll för jordens klimat och den biologiska mångfalden. I skogen bor många unika djurarter som inte går att finna någon annanstans. Men även ursprungsbefolkningen drabbas hårt när deras regnskogshem försvinner. I sitt invigningstal erkände president Jokowi att ursprungsbefolkningen spelar en viktig roll i Indonesiens kamp mot klimatförändringarna. Detta förvånade en del grupper, men ses som ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen. 

Läs mer om COP21-mötet i Paris här >>

Läs mer om Save the Orangutans arbete här >>


Save the Orangutan är en ideell organisation som arbetar för att bevara den utrotningshotade orangutangen på Borneo. Genom rehabilitering av unga orangutanger och återplantering och skyddande av regnskog säkrar Save the Orangutan den vilda orangutangens framtid. Den svenska organisationen grundades 2007 och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. 


Presskontakt

För mer information, kontakta Karolina Grundin, kommunikationsansvarig på Save the Orangutan.

kg@savetheorangutan.org
Viktigt orangutang-habitat

Genom Save the Orangutans lokala samarbetspartner BOS Foundation skyddas 309 861 hektar av torvmosseskog i Mawas på Borneo. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>