2017-06-13

Hjälp till Borneos orangutanger och urbefolkningar är två sidor av samma mynt

Det finns få platser i världen där regnskogen fälls så snabbt som på Borneo, och om framtida generationer av orangutanger också ska ha ett regnskogshem så krävs det ett starkt samarbete med Borneo lokalbefolkning – som kallas dajaker. Därför arbetar Save the Orangutan målinriktat med att stärka samarbetet med dajakerna i de områden där vilda orangutanger också lever.

 
 

Ett av de största hoten mot orangutangerna är skövlingen av deras regnskogshem till förmån för timmer- och palmoljeföretagen. Sedan 1973 har 40 procent av Borneos regnskogar röjts, och det beräknas att det varje år dör omkring 3 000 orangutanger till följd av skogsskövlingen. Även om vi varje år räddar hundratals nödställda orangutanger har vi också behov av att minska skogsskövlingen. Och här spelar Borneos lokalbefolkning en avgörande roll.


Dajakerna har börjat få markrättigheter

Internationella undersökningar visar att det mest effektiva sättet att skydda regnskogsområden oftast är genom att säkerställa ursprungsbefolkningarnas rättigheter till de skogsområden de har levt på och av i generationer. Här är dajakerna inget undantag, eftersom de genom sin historia, kultur och religion är nära förbundna till regnskogen. Och precis på den fronten finns det goda nyheter från den indonesiska regeringen. År 2013 tillät den ursprungsbefolkningen möjligheten att ansöka om markrättigheterna till de områden som de har levt på och av i hundratals år.

2016 var året då de första nio byarna fick papper på den mark de har levt på och av under så många år. Det är verkligen goda nyheter för naturen, och Save the Orangutan stöder redan flera dajakbyar i sina ansökningar om att få markrättigheter till skogsområden. År 2016 fick vi ett nytt bidrag från Civilsamfund i Udvikling (CISU) i Danmark och kan därför öka vår insats på detta område under de kommande åren.

Illegala aktiviteter som avverkning och gruvbrytning kan vara frestande när det är svårt att skaffa mat på bordet. Dessa aktiviteter bidrar till att förvärra lokalbefolkningens situation men det är svårt att tänka långsiktigt när man lever från dag till dag.


Ett samarbete som kan rädda regnskogen

Att säkerställa dajakerna markrättigheter till regnskogen är emellertid bara det första steget i kampen för att säkra orangutangerna sitt regnskogshem. Timmer- och palmoljeföretagen lockar fortfarande, särskilt de unga, med löftet om snabba vinster. Därför behöver byarna hjälp för att skapa livskraftiga alternativ till de kortsiktiga inkomstmöjligheter som ofta sker på bekostnad av naturen. Save the Orangutan samarbetar med dajakerna om att identifiera potentiella hållbara inkomstmöjligheter och -lösningar, som kan säkerställa att de också framöver har ett ekonomiskt intresse i att bevara naturen.

Därför har Save the Orangutan under 2016 bland annat finansierat utbildningen och etableringen av fem plantskolor som levererar trädsticklingar till våra återplanteringsprojekt, säkerställt att miljöundervisning har kommit på schemat i skolorna, skapat bättre möjligheter för små, hållbara jordbruk samt stöttat forskning i hållbart skogsbruk.

Med projekt som dessa hjälper Save the Orangutan till med att säkerställa en utveckling som gynnar både naturen, orangutangerna och lokalbefolkningen på Borneo.

 

Lokalbefolkningen på Borneo är lika beroende av regnskogen som orangutangen är. Utvecklingen har satt stor press på skogen och naturtillgångarna och lokalbefolkningen tvingas in i icke hållbara och oftast illegala inkomst- verksamheter. Det förvärrar bara situationen för dem själva och orangutange. Man måste därför agera på flera håll om orangutangen ska räddas. 

- Projektledare Marie Sigvardt om samhällsutveckling

Läs mer om vårt arbete med samhällsutveckling här >>