2017-12-27

Gibbonapan skogens okända fartkonung

I den sydöstra delen av Asien finns en liten människoapa som är perfekt anpassad till livet i regnskogen, och som kan röra sig runt i trädkronorna snabbare än alla andra djur. Trots att arten har flera mycket intressanta egenskaper är det den människoapa som forskarna vet allra minst om.

 

Om man har så mycket tur att man kan övernatta i en låglänt regnskog på Borneo, finns det en chans att man blir väckt av en vacker rytmisk sång från en gibbonapa – eller snarare en hel gibbonfamilj. Utifrån sången, som kan höras flera kilometer bort i regnskogen och vara upp till 30 minuter, kan man ofta gissa vilken art de tillhör och i vilka områden de bor. Det finns cirka 15 olika arter av gibbonapor (det exakta antalet diskuteras fortfarande) – och två av dessa finns bara på Borneo.

Fartkonungen över alla

Dessa akrobatiska apor är perfekt anpassade till livet i regnskogens trädkronor, där de uppehåller sig den största delen av tiden. De har starka, krokformade händer som hjälper dem att gripa tag i grenarna, särskilt utstående armar för att nå grenar långt borta, och långa, kraftiga ben som de kan hoppa och svinga sig runt i träden med. Deras axlar och handleder är extra mobila, så att de kan röra sig åt båda hållen.

Tack vare deras speciella anatomi är gibbonaporna det snabbaste, icke-flygande djuret när det gäller att röra sig runt i trädkronorna. De har utvecklat en speciell teknik där de bara använder armarna för att svinga sig från träd till träd. På engelska kallas tekniken ”brachiation”, och genom att använda denna teknik kan gibbonaporna förflytta sig på hastigheter upp till 56 kilometer i timmen, och hoppa över 15 meter från ett träd till ett annat.


Starka familjeband

Liksom alla andra människoapor är gibbonaporna mycket sociala djur. Högst ovanligt kan dock hanen och honan stanna tillsammans under ett helt liv och bli upp till 25 år gamla. En gibbonhona får sitt första barn i åldern 6–9 år, och får därifrån sedan en ny unge med ett par års mellanrum. En normal gibbonflock består därför av ett vuxet par och upp till fyra ungar.

Avskogning hotar deras livsmiljöer

Liksom de flesta andra av regnskogens djur på Borneo är gibbonapan listad som hotad av IUCN, eftersom deras livsmiljöer skövlas. Det beräknas att cirka 50 procent av Borneos gibbonapor har försvunnit under de senaste tre generationerna. De två främsta orsakerna till detta är avskogning och krypskytte, eftersom de också är populära som husdjur.

 

Save the Orangutan arbetar för att bevara flera skogsområden, som också är hem åt skogens fartkonung. Du kan hjälpa gibbonapan genom att bli SOS Borneo-partner och bevara Borneos regnskogar. Läs mer här >> 


Vad är SOS Borneo?

SOS Borneo är Save the Orangutans skogsprogram för att skydda och återskapa regnskogen i Mawas på södra Borneo. Genom SOS Borneo jobbar Save the Orangutan för att:

  • Bevara och skydda existerande regnskog
  • Återskapa ödelagd skog
  • Återplantera träd i avverkade skogsområden

Genom att bli SOS Borneo-partner kan du vara med och bidra till att Mawas skogar växer upp på nytt. Genom att skänka 50 kr kan vi plantera ett nytt träd i Rantau Upak. Bli SOS Borneo-partner här >>