2016-09-22

Fem plantskolor har etablerats

Under den svenska sommaren är det torrsäsong på Borneo. Därför står trädplanteringen för tillfället still. Men trots det har det tack vare din hjälp planterats över 11 200 träd under SOS Borneos första år. Under de senaste månaderna har programmet fokuserat på att stärka samarbetet med lokalsamhället, och förbereda byarna inför de bränder som ofta uppstår till följd av torkan.

 
 

Just nu är det varmt på Borneo. Temperaturen kan lätt krypa upp till 40 grader, och det är inte optimala förutsättningar för plantering av trädsticklingar. Därför har vi under de senaste månaderna fokuserat på att gro nya sticklingar inför den kommande regnperioden, och hjälpa till att förbereda byarna inför de kommande skogsbränderna.


Nya sticklingar spirar i plantskolorna

De första 11 221 trädsticklingarna, som täcker 10 hektar i Rantau Upak (en del av Mawas), köptes av en plantskola i Mantagia Village. Under sommaren har vi emellertid hjälpt till att starta fem plantskolor i närliggande byar. Det har involverat 68 bybor direkt i projektet, och bidrar till att skapa hållbara inkomster och kunskap om naturvårdsprojekt. Byborna har utbildats i att samla de bästa fröna från de omgivande skogarna, samt att gro, passa och vårda sticklingarna tills de försiktigt kan transporteras ut till det område där de ska planteras. Framöver kommer tusentals trädsticklingar per år komma från dessa nyetablerade plantskolor.

 


Skogsbränder hotar igen

På grund av det globala väderfenomet El Niño var förra året ett historiskt dålig skogsbrandsår, då över 125 000 skogsbränder härjade i Indonesien. I år hoppas vi att det ska blir färre skogsbränder. Men ändå har Save the Orangutan hjälpt byarna runt Mawas att förbereda sig inför brandsäsongen. 

Därför har flera byar under det senaste året fått bärbar brandutrustning, som de kan använda när olyckan är framme och en brand uppstår i närheten. På grund av den svårframkomliga terrängen är den bästa brandsläckningsmetoden att ha en bärbar generator, som kan pumpa upp vatten från brunnar eller floder och in i en brandslang för att släcka branden i det drabbade området. Byarna har dessutom etablerat frivilliga brandpatruller, som har lärt sig att hantera utrustningen och därför är redo att bekämpa bränderna snabbt och effektivt om de uppstår.

 
 
 


Bakgrunden till programmet i Mawas

Mawas är ett stort område i den södra delen av Borneo som är hem till 3 000 vilda orangutanger. Delar av regnskogen i Mawas har tidigare gått förlorad på grund av avverkning, skogsbränder och dränering i ett misslyckat försök att göra plats för jordbruk.

Lyckligtvis finns det fortfarande stora skogsområden i Mawas, som bland annat är hem till en av Borneos största orangutangpopulationer. De nya träd som planteras kommer att skapa nya möjligheter för orangutangerna att utöka sitt territorium, så att det i framtiden finns plats för ännu fler orangutanger i det skyddade området.

Läs mer om hur du kan stödja SOS Borneo här>>

Läs mer om vårt återplanteringsarbete här >>

 
 


Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOS:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>