2016-10-18

50 orangutanger släpptes fria 2016

Första veckan i december återvände elva orangutanger till ett fritt liv i Borneos regnskog efter att ha rehabiliterats på Nyaru Menteng. Veckan därpå släpptes ytterligare sex orangutanger. Därmed har över 250 orangutanger släppts fria under de senaste fem åren. 


Elva honor och sex hanar, däribland en unge, kan nu njuta av livet i regnskogen och bidra till artens framtida överlevnad. Några av orangutangerna räddades redan 2002. Då var de ungar och har sedan dess genomgått en omfattande rehabilitering för att lära sig allt som de behöver kunna för att klara sig själva i regnskogen. Detta är en omfattande process och även för en orangutangmamma tar det mellan sex och åtta år innan hennes unge kan klara sig utan hjälp.

 


50 orangutanger släpptes fria 2016

Save the Orangutan och vår indonesiska samarbetspartner, BOSF, har tillsammans världens största frisläppningsprogram för orangutanger. Under 2016 har över 50 orangutanger släppts fria. Orangutangerna släpps ut i tre olika områden, där vårt mål är att skapa nya orangutangpopulationer, som med tiden kommer att kunna föröka sig själva. Elva orangutanger har släppts ut i ett nytt regnskogsområde, där vi först i somras började frisläppa orangutanger. De är därför några av de första i detta enorma regnskogsområde som beräknas ha plats för över 300 vilda orangutanger.

Även i Borneos östra del frisläpps orangutanger, om än något färre. Två hanar och fyra honor från orangutangcentrumet Samboja Lestari har släppts fria efter att ha genomgått rehabilitering. Därmed har 251 orangutanger släppts fria sedan 2012, och alla våra undersökningar visar att de klarar sig lika bra som sina vilda kamrater.

Du kan stödja arbetet med att rädda den akut hotade orangutangen genom att adoptera en orangutang och hjälpa den på sin resa tillbaka till regnskogen. Adoptera en orangutang här >>


Adoption av orangutanger

Genom vår samarbetspartner BOS Foundation gör Save the Orangutan det möjligt för orangutanger som vuxit up i fångenskap att återvända till det fria.

På räddningscentret Nyaru Menteng tränas orangutangerna i de färdigheter som krävs för att kunna klara sig på egen hand i regnskogen.

Adoptera en orangutang och hjälp den på sin väg tillbaka till regnskogen!
Läs mer om våra orangutanger här >>