PRESSMEDDELANDE 2015-08-17

Människans närmaste släkting nära utrotning

De senaste hundra åren har antalet orangutanger på Borneo minskat med 80-90 procent. Indonesiens omfattande skogsskövling är det största hotet. På International Orangutan Day den 19 augusti uppmärksammas den akuta situationen för en av människans närmaste släktingar.

− Varje år dödas flera tusen orangutanger i möten med människan. Att regnskogen skövlas och orangutangen tvingas in i människoland är det absolut största hotet mot dess överlevnad, säger Claus Staunstrup Nilsson, generalsekreterare på organisationen Save the Orangutan.

Idag finns det uppskattningsvis 55 000 Borneo-orangutanger kvar i det vilda, men vissa studier pekar på att det kan vara så få som 30 000. För hundra år sedan levde över 250 000 orangutanger på Borneo.

Världens största skogsskövlare

Orsaken till orangutangens snabba minskning är dess egen kusin, människan. På 20 år har människan förstört eller skövlat 80 procent av orangutangens habitat.

Indonesien står idag för den mest omfattande skogsskövlingen i världen. Mellan år 2000 och 2012 försvann mer än sex miljoner hektar urskog i Indonesien. Det motsvarar en yta på halva England. Trots att vissa skogar är skyddade är illegal avverkning vanlig. Den globala efterfrågan på exempelvis ädelträ och palmolja gör att nya skogsområden hela tiden skövlas.

Omvandlingen av skogsmark till odlingsmark ses ofta som nyckeln till Indonesiens snabba ekonomiska utveckling. Men det är en utveckling med ett högt pris för såväl människor, djur och miljö.

− På senare år har många av orangutangernas tidigare habitat förvandlats till oljepalmsplantager. Plantagerna styckar upp orangutangernas livsrum och leder till att de isoleras på så små ytor att de inte kan hitta föda eller en partner, säger Claus Staunstrup Nilsson.

Ofta tvingas orangutangerna in på plantagerna i jakt på mat. Där ses de som skadedjur och dödas. Om en vuxen hona har en unge säljs den på den illegala marknaden.

Skövlad skog stor luftförorenare

Indonesiens unika regnskog vilar på torvmossar som bildats under hundratals år. När skogen skövlas torrläggs mossarna och det kol som mossarna kapslat in frigörs. Samtidigt ökar de torra landskapen risken för skogsbrand. Idag står ödelagda torvmossar för 60 procent av Indonesiens koldioxidutsläpp.

− Storskalig avverkning rubbar hela den ekologiska balansen. Att det finns vilda djur som orangutanger kvar i regnskogen är ett mått på vår planets biodiversitet. Om vi fortsätter att förstöra dessa unika regnskogar kommer vi till slut att utrota vår egen släkting, säger Claus Staunstrup Nilsson.

International Orangutan Day infaller den 19 augusti varje år. Dagen är ett politiskt och organisationsmässigt obundet initiativ för att uppmärksamma den utrotningshotade orangutangens situation.


Presskontakt

För mer information, kontakta Karolina Grundin, kommunikationsansvarig på Save the Orangutan.