15-10-2014

PostkodStiftelsen har förberett orangutanger till ett liv i frihet

Det behövs mycket förberedelse innan orangutanger kan släppas ut i det fria efter att de har varit igenom den långa rehabiliteringsprocessen på Nyaru Menteng. Den 30e juni avslutade Save the Orangutang ett samarbete med Svenska PostkodStiftelsen som har donerat oersättliga medel till detta mycket omfattande arbete.

Föräldralösa orangutanger som flyttar in på centret Nyaru Menteng genomgår ett

null

omfattande rehabiliteringsprogram. När de sedan kan klara sig själva i naturen blir de utplacerade på skyddade öar för att vänja sig till ett liv utan människor. Efter ett år på ön står endast en endaste fas, i den långa processen, mellan orangutangerna och ett liv i frihet. Orangutangerna ska nämligen vara i karantän i två månader för att undersökas, DNA-testas och få radiosändare inopererade innan avfärd.

Förberedelse innan avfärd

För att vi ska kunna hjälpa så många orangutanger som möjligt är det nödvändigt

Unga i regnskogen Bukit Batikap

att vi hela tiden observerar hur orangutangerna klarar sig efter att de har blivit utsläppta i den vilda regnskogen. Med hjälp av radiosändare kan vi spåra dem i skogen och löpande bevaka hur de klarar sig i naturen. De undersökningar som sker innan frisläppningarna ska säkerställa att orangutangerna är friska innan de släpps ut i skogen, det vill säga att de inte för med sig några sjukdomar. DNA-testen ska dokumentera och säkra att de tillhör den underart som naturligt befinner sig i frisläppningsområdet.

En enorm hjälp på vägen 

I juli 2013 mottog Save the Orangutan 1,3 miljoner SEK från PostkodStiftelsen

Monitorering av frisläppta orangutangerna

för att göra 81 orangutanger från Nyaru Menteng redo för att släppas ut i Borneos regnskog. Detta har bidragit till ett enormt lyft i centrets arbete, då själva frisläppningsarbetet är enormt kostsamt. Efter de förberedande undersökningarna och testen följer ett omfattande logistikarbete för att få de stora människoaporna transporterade så hänsynsfullt som möjligt under deras färd till sitt nya hem. Medlen från PostkodStiftelsen har därmed skapat de bästa förutsättningarna för att de 81 orangutangerna ska få en andra chans till ett liv i naturen.

Läs mer om frisläpp >>