15-09-2014

Högsäsong för bränder på Borneo

Kan en REGNskog brinna? Det låter absurt och borde heller inte vara realitet. Men ödeläggningen av regnskogens ekosystem skapar stor risk för bränder i de resterande områdena skog. Fiskaren Atak Suraji är en av de lokala som arbetar frivilligt för att begränsa bränderna och därmed undgå ytterligare allvarliga katastrofer för både människor och djur, samt den ovärderliga naturen som är deras hem.

Medan vi njuter den sista sommarsolen efter en varm sommar fruktar samtidigt Borneos lokalbefolkning det värsta. När timmer- och palmoljeindustrin förstör

null

regnskogen blir den naturliga fuktbalansen i skogen förstörd. Eld kan därför plötsligt sprida sig snabbt i den förstörda skogen och den kan då antända den orörda tropiska skogen som ligger vägg i vägg. I det skyddade regnskogsområdet Mawas mitt på Borneo är det något som bekymrar lokalbyarna och deras invånare, speciellt i de varma och torra sommar- och sensommarmånaderna innan regnsäsongen börjar.

Ett förändrat ekosystem

I fiskebyn Batampang bor fiskaren Atak Suraji. Batampang ligger i utkanten av

null

Mawas som är hem till över 3000 vilda orangutanger. Mawas är ett torvmossområde som har varit utsatt för ödeläggande timmer- och jordbruk under 90 talet. Det har förändrat ekosystemet och gjort torven extra torr under sommarmånaderna då monsunregnet visar sin frånvaro. Risken för skogsbränder har blivit större, inte minst på grund av de illegala industrierna som använder avbränning när de ska skövla skog.

Olovlig avbränning

De små samhällena i och omkring regnskogen har alltid bränt av skog för att

null

anlägga mindre lantbruksområden. Metoden är både effektiv för att skapa plats till grödorna och samtidigt till att göda jorden. Metoden eskalerade dock till följd av ökad palmoljeindustri, trots att metoden är förbjuden i Indonesien. Många palmoljeproducenter går dock om lagen och bränner av skogen för att skapa plats till plantage och det i en så pass stor omfattning att det är okontrollerbart.

Orangutangen förlorar sitt hem 

När skogen brinner förlorar orangutangen och många andra djurarter sitt hem

och långt ifrån alla hinner att fly undan lågorna. Atak Suraji berättar hur han förlorar en stor del av sitt levebröd när fiskarna dör i de uppvärmda bifloderna eller försvinner från området på grund av de höga temperaturförändringarna. När bränderna har vuxit sig stora blir hela Borneo och de omkringliggande länderna påverkade av röken och när torvmossen brinner släpps enorma mängder CO2 ut.

Frivillig brandpatrull

null

Det är alltså tillräckliga grunder till att gå in i kampen mot skogsbränder på Borneo. Efter de förödande bränderna under 2008 beslutade Atak Suraji sig för att engagera sig som frivillig i en brandpatrull som Save the Orangutans partner, BOS Mawas, har hjälpt till att organisera och skaffa utrustning till. Patrullen har anlagt små vattenreservoarer runt om landsbyn och övervakar de delar av skogen som fortfarande är speciellt utsatta.

Nya bidrag till brandbekämpning

Idag är Atak Suraji den som leder brandpatrullen. Han och de andra frivilliga samarbetar med patruller från de andra landsbyarna runt omkring. Det betyder bland annat att de samarbetar med varandra för att bekämpa bränder som nödvändigtvis inte är nära nog att hota deras egen by men de närliggande. På så sätt får man bränderna släckta innan de hinner sprida sig och bli allt för omfattande. Nya bidrag från den danska regeringen ska hjälpa att säkra ännu bättre organisering av patrullerna och ge de frivilliga bättre utrustning till kampen mot de ödeläggande bränderna. Save the Orangutan stödjer arbetet tillsammans med BOS Mawas och experter som Atak Suraji.