05-08-2014

Marie i Mawas

Söndagen den 3 augusti satte projektledaren Marie från Save the Orangutan kurs mot Borneo, här ska hon starta upp ett nytt projekt för att bevara regnskogen och du kan följa hennes resa.

Save the Orangutans Danmarks nya utvecklingsprojekt startar upp under veckan

Marie Sigvardt

och det kräver en lång rad möten mellan projektledare Marie Sigvardt och den lokala partnern, samt möten och undersökningar i de byar som ligger i det området regnskog som projektet ska skydda. Projektet ska på sikt säkra resurser så att ursprungsbefolkningen som bor i regnskogsområdet Mawas kan kräva egen mark. Erfarenhet efter andra projekt visar nämligen att juridisk rätt till eget land skapar mer omsorg för naturen och den omsorg är nödvändig om Mawas 3000 vilda orangutanger ska kunna fortsätta att leva i det fria, i lugn och ro.

Följ Marie på hennes resa

När Marie reser hem om fjorton dagar har hon och partnern BOS Mawas

Marie Sigvardt

etablerat en översiktsplan för hur projektet ska fortlöpa under de kommande tre åren. Samtidigt är hon betydligt klokare över hur Save the Orangutan kan stödja regnskogens människor i att skaffa sig rätten till egen skog och därmed säkra naturen emot den illegala industrin som pressar sig fram från alla sidor, samtidigt. Under resans gång berätta Marie om sitt arbete och sina upplevelser på vår Facebook sida i det omfattning hon har möjlighet. I de små landsbyarna finns nämligen inget internet och i de större byarna är förbindelsen mycket ostabil.

Fakta:

  • Mawas är ett 3090 km2 stort regnskogsområde på Borneo
  • Mawas regsskog är hem till 3000 vilda orangutanger
  • Under 2013 lyckades Save the Orangutans lokala partner att få regskogen i Mawas parmanent skyddad från avskogning, men området utsätts fortfarande för illegal avskogning och industri.
  • Save the Orangutan har sedan 2006 arbetat i Mawas för att skapa bättre levnadsvillkor för regnskogens människor så att de kan ha råd att se efter regnskogen på ett bättre sätt.
  • Civilsamfund i Udvikling (CISU, Danmark) har sedan 2007 stöttat Red Orangutangens (Save the Orangutan Danmark) olika projekt i området.
  • I juni beviljade CISU ytterligare 1,2 millioner kronor till arbetet för lokalbefolkningens landrättigheter.
  • Marie Sigvardt har sedan 2007 arbetat för Red Orangutangens lokalutveklingsarbete.

Läs mer om vårt arbete för att skydda Borneos regnskog, orangutangernas hem