Plantera träd som en gåva till mottagare samt regnskogen

Regnskogen på Borneo försvinner i snabb takt. Samtidigt som du gör gåvomottagaren glad med ett fint gåvobevis är du också med och räddar regnskogen genom att plantera träd i förstörda regnskogsområden. Din gåva är också med och säkrar ett hem även i framtiden för Borneos akut utrotningshotade orangutanger samt de tusentals andra arter som bor i skogen.

Vid beställning mottar du ett gåvobevis i PDF per e-post som du kan ge till mottagaren av gåvan.

Du kan läsa mer om vår kampanj #Plant_1_2_trees med målet att plantera 1 000 hektar regnskog på Borneo här.


Med hur mycket vill du bidra?
Mottagarens namn läggs till på gåvoträdsbeviset.
Vi skickar en e-postbekräftelse till dig.
Du har valt att betala for gåvan med betalkort. Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ett köp som du gjort via internet. Ångertiden är 14 dagar från det att köpet genomfördes. Ångrar du dig inom denna tid kontaktar du Save the Orangutan.

Vad går pengarna till?
Att plantera träd bidrar till arbetet att bevara och återplantera förstörd regnskog och är en personlig gåva som skapar glädje för många.

Stödet till att plantera träd omfattar inte endast själva planteringen av trädet. Det innefattar även insamling av frön, etablering av plantskolor, plantering på de bestämda områdena samt övervakning av de planterade träden. Vidare infattar det även blockering av dräneringskanaler för att höja vattennivån, patrulleringar i området för att skydda mot skogsbränder och olagliga aktiviteter, utbildning av lokalbefolkningen i arbetet samt lobbyverksamhet för att säkerställa områdets fortsatta status som skyddat. Detta hjälper att säkra den viktiga biologiska mångfalden och gör att orangutangerna fortsatt kan leva i regnskogen.