Coronaviruset kan även utgöra ett hot mot orangutangerna – ditt fortsatta stöd är därför mycket viktigt.

Först och främst vill vi uttrycka vår önskan om att du och dina kära har det bra och kommer väl igenom coronakrisen. Dessvärre kan den nuvarande hälsokrisen även utgöra ett hot mot orangutangerna. Detta på grund av risken för sjukdomsfall bland personal och orangutanger om COVID-19 når centren.

Kan orangutanger smittas av det nya coronaviruset?

Sjukdomen COVID-19 har ännu inte påträffats hos orangutanger. Dessvärre finns det omfattande vetenskapliga bevis för att orangutanger och andra människoapor är känsliga för de virus och bakterier som förorsakar luftvägssjukdomar hos människor. Ledande experter på området bedömer därför att det finns anledning att frukta att COVID-19 också kan drabba orangutangerna. Vi kommer tillsammans med BOS Foundation att göra allt vi kan för att även orangutangerna ska klara sig väl igenom den svåra tid som just nu drabbar oss.

Skyddsåtgärder för personal och orangutanger på centren på Borneo

COVID-19 har också kommit till Indonesien. Det nya viruset sprider sig snabbt i landet och har nu nått Borneo. BOS Foundation har därför stängt rehabiliteringscentren Nyaru Menteng och Samboja Lestari för alla besök.  De har även infört ökade säkerhetsåtgärder för att minska risken för att personal och orangutanger smittas.

Bland annat bär alla anställda som är i kontakt med orangutangerna masker och skyddshandskar. Deras kroppstemperatur kontrolleras två gånger dagligen och de skickas hem ifall de visar något som helst tecken på att vara sjuka. Dessutom är personalen indelade i bestämda team som endast tar hand om en specifik grupp orangutanger. Insatser för att återföra rehabiliterade orangutanger till det vilda har tillsvidare ställts in för att minska smittorisken.

Hjälp oss att skydda orangutangerna

Om smittan når rehabiliteringscentren kan det orsaka förödande konsekvenser. Detta eftersom det blir svårt att hindra smittspridning och att säkra optimal behandling av eventuellt smittade orangutanger. Veterinärerna och djurskötarna har liksom på andra håll behov av skyddsutrustning och desinfektionsmedel för att skydda sig själva och alla orangutanger. De behöver också medicin och utrustning till testning och behandling av orangutanger. Det är en enorm utmaning särskilt nu när det råder stor brist i hela världen av både skydds- och testutrustning. Dessutom har priserna gått i taket - till exempel har priset för handskar i Indonesien stigit med 167% och masker med nästan 700% under mars månad. Denna extraordinära situation är otrygg för oss alla – hälsomässigt liksom ekonomiskt.

Men om vi agerar nu kan vi hjälpas åt att förhindra katastrofala följder för personal samt de nästan 500 föräldralösa orangutanger som rehabiliteras på centren.

Därför ber vi nu ödmjukt om din hjälp.
Har du i dessa tider möjlighet att stötta oss, så vi kan skicka nödhjälp till BOS Foundations rehabiliteringscenter?
Varje krona räknas.

Du kan donera via

Swish: 123 607 13 02

 

 

 


Bankgiro: 900-1421
Plusgiro: 900142-1

Via formuläret här nedan.

Ge ett bidrag via Facebook


Du kan också kan starta din egen insamling på Facebook:

 

Tusen tack för att du  i denna svåra tid även stöttar orangutangerna igenom krisen.

Ta väl hand om dig själv och dina kära!