Varför ska ditt företag bli regnskogssponsor?

Borneos regnskog är bland världens mest artrika ekosystem och har en enormt viktig roll i stabiliseringen av klimatet. I Indonesien finns omkring 36 % av världens tropiska torvmosseskog, som är bland de största koldioxidlager i världen. Därför är det också så problematiskt när skogen fälls och bränns ner i alarmerade takt. Enorma skogsområden har försvunnit på Borneo till följd av oljepalmsplantager, skogsavverkning, bränder och dränering av torvmosseområden. Detta har haft negativ påverkan på klimatet men det har även lett till att tusentals arter, i detta känsliga ekosystem, förlorat sina hem och levnadsmöjligheter. Här inkluderat den akut hotade orangutangen. Men regnskogen, djuren och klimatet kan fortfarande räddas!

Vad Save the Orangutan jobbar med

Save the Orangutan driver projekt på Borneo för att bevara den kvarvarande skogen, återplantera skog och ekosystem i förstörda skogsområden och härmed också skydda och bevara de arter som bor i regnskogen. En viktig del av Save the Orangutans arbete innefattar även samarbete med Borneos urbefolkning för att bevara regnskogen så effektivt som möjligt. Läs mer om vårt arbete här.

//savetheorangutan.se/app/uploads/sites/3/2020/10/hanorangutang.jpg
//savetheorangutan.se/app/uploads/sites/3/2020/10/regnskov-1536x1024-1.jpg
//savetheorangutan.se/app/uploads/sites/3/2020/10/oprindeligefolk.jpg

Företagssponsor

Genom att bli regnskogssponsor bidrar ditt företag till Save the Orangutans mångfasetterade arbete för att bevara och återplantera regnskogen på Borneo samt rädda de arter som bor där, inklusive den akut hotade orangutangen.

Som regnskogssponsor bidrar ditt företag med minst 3 000 SEK per år och sponsorskapet gäller ett år i taget.

Som bonus inkluderar ert bidrag även ett orangutangstöd! Ert företag bidrar till arbetet med att hjälpa nödställda orangutanger på Borneo. Därför får ni även ett orangutangfadderskap där ni och era medarbetare kan följa orangutangens resa hem till regnskogen.

 

Med ett regnskogssponsorskap för 3 000 SEK eller mer per år får ditt företag:

  • Regnskogsbevis
  • Löpande uppdateringar om vårt arbete
  • Banner som ni kan använda på er hemsida och i era mail.
  • Synlighet på Save the Orangutans hemsida om företagssponsorer med logga och länk till er hemsida
  • Bonus! Orangutangfadderskap

Sponsorskap

(skrivet på regnskogsbeviset)

Betalaruppgifter

(skrivet på fakturan)
Vi skickar en e-postbekräftelse till dig.