Scroll to Content

 

Endast ett fåtal skogsområden med speciellt status beskyddas av den indonesiska regeringen.  Resten av skogen kan lagligt användas till industri. Stora delar av regnskogen på Borneo är totalt eller delvis förstörd. Har skogen använts till illegal skogsavverkning och inte helt och hållet förstörts för att etablera exempelvis oljeplantager kan skogen ännu återplanteras. Save the Orangutan stöttar återplanteringen av förstörd regnskog.

Torvmosseskogen i Mawas

Under 1990 talet ville Indonesien vara självförsörjande med ris för att öka välfärden i landet. På grund av detta blev stora skogsområden utvalda till risodling och ett av dessa områden var Mawas, ett område ungefär lika stort som Gotland.  Stora delar av Mawas är ett torvmosseområde, som bland annat kännetecknas av ett högt vattenstånd. Regeringen byggde hundratals dräneringskanaler för att kunna använda marken till risproduktion. Tyvärr medförde dräneringen av torvmosseområdet, där även 2 500 vilt levande orangutanger hade sitt hem, stora förändringar av ekosystemet. Risprojektet i Mawas har sedan dess blivit övergivet och från år 2003 har Save the Orangutans lokala samarbetspartner BOS Foundation haft ansvaret för att skydda och återupprätta områdets natur.

Video: Vad är Mawas?