Scroll to Content

 

Regnskogen på Borneo är under stor press

Den indonesiska regeringen äger all skog på Borneo. Ministeriet för Skog- och Naturskydd bedömer skogsområden olika beroende på hur värdefulla de anser dem vara. Ett område med ett stort antal sällsynta djur och växter kan därför beslutas att skyddas. Save the Orangutan arbetar för att få fler skogsområden skyddade och vi stöttar även patrullering av skyddad skog för att hindra illegal skogsavverkning och skogsbrand.

2 500 orangutangers framtid säkras i Mawas

Under 2013 lyckades Save the Orangutans lokala samarbetspartner, BOS Foundation, få ett område i storlek med Gotland skyddat. Mawas området ligger i mitten av Borneo och är hem till 2 500 vilda orangutanger som nu får leva i fred. Dessvärre avverkas skog runt om Mawas. Save the Orangutan arbetar därför med att undervisa lokalbefolkningen om situationen så att de inte ska bli frestade till att tillåta illegal skogsavverkning i området.

Läs om vår insats till att bevara regnskogen och den akut utrotningshotade orangutangen

Video: Vad är Mawas och hur skyddar vi skogen?

Ändra inställning

Save the Orangutan arbetar med sina lokala samarbetspartners och andra miljöorganisationer för att ändra på inställningarna till regnskog hos den indonesiska regeringen. Sedan FN:s klimatmöte på Bali under 2007 har Indonesien blivit mer uppmärksam på sitt koldioxidutsläpp. En av orsakerna till detta utsläpp har bland annat skyllts på brännandet av torvmosseskog i koppling till etablering av oljeplantager.

Patrullering och kampen mot illegal skogsavverkning

Trots att Ministeriet för Skog- och Naturskydd har gett ett skogsområde skyddat status innebär det tyvärr inte att det är säkrat från skogsavverkning eller annan illegal aktivitet. Uppemot 90 procent av skogsavverkningen på Borneo sker illegalt. Save the Orangutan stöttar därför patrulleringen av de skyddade skogsområdena och arbetar för att skapa hållbara inkomstkällor för lokalbefolkningen som annars kunde lockas av den illegala industrin.

Patrullering för att förhindra och bekämpa skogsbränder

Skogsbränderna utgör ett stort hot för regnskogen och därmed även orangutangerna. Save the Orangutan stöttar organiseringen av frivilliga brandpatruller omkring landsbygderna i skogsområdena för att de ska kunna förebygga och bekämpa bränderna i området. Save the Orangutan stöttar därtill även etableringen av brunnar som kan användas vid brandbekämpning samt inköp av nödvändiga redskap för patrulleringen.