Här nedan kan du läsa om våra arbetsområden för att bevara regnskogen och de vilda orangutangbestånden på Borneo, samt varför just dessa områden är viktiga att lägga fokus på.

Bevarandet av regnskogen och de vilda orangutangbestånden
Save the Orangutan stöttar arbetet på Borneo med att bevara den kvarvarande skogen och härmed också skydda de viltlevande orangutangerna. Borneos skog är bland världens mest artrika ekosystem och har en enormt viktig roll i stabiliseringen av klimatet. Save the Orangutan arbetar tillsammans med lokala samarbetspartners och andra miljöorganisationer för att påverka den indonesiska regeringen i en positiv riktning i samband med bevarandet av regnskogen. År 2013 blev Mawas framgångsrikt fredat - ett 309 000 hektar stort område och hem till fler än 2 500 vilda orangutanger. Sedan 2017 har Save the Orangutan också deltagit i skyddandet av cirka 3 000 vilda orangutanger vid Rungan River. Arbetet involverar bland annat patrullering i områdena för att förhindra illegal skogsavverkning och skogsbränder.

Återplantering av orangutanghabitat
Enorma skogsområden har försvunnit på Borneo till följd av etablering av plantager, skogsavverkning, skogsbränder och dränering av torvmosseområden. Save the Orangutan stöttar därför arbetet med att återplantera skog och ekosystem i de förstörda områdena. Detta görs för att återskapa livsmiljöer för orangutangerna och öka mängden föda, men också för att öka den kvarvarande skogens motståndskraft mot skogsbränder. Arbetet innefattar bland annat blockering av dräneringskanaler i Mawas områdets koldioxidrika torvmosseskog samt återplantering av regnskogen. Genom återplantering av förstörda områden samt genom brandbekämpning kan den naturliga torvmosseskogen hämta sig och därmed också vara med till att stabilisera klimatet och igen kunna erbjuda ett frodigt hem för orangutangen och alla andra arter som bor där.

Skogens folk
Den ursprungliga befolkningen på Borneo har i generationer bott i regnskogen och förvaltat dess naturresurser på ett hållbart vis. Skogen är en viktig del av deras leverne men under de senaste årtiondenas industriella utveckling samt avskogning har försvårat deras levnadsförhållanden. Dess lokalinvånare tvingas ofta ut i illegala aktiviteter, när de försöker skaffa mat på bordet. Samarbete med folk bosatta i och omkring skogen är därför avgörande för att långsiktigt kunna bevara regnskogen och de vilda orangutangerna på Borneo. Därför arbetar Save the Orangutan med att skapa alternativa intäktskällor samt säkra och stärka ursprungsbefolkningens rättigheter och levnadsvillkor, vilket samtidigt är en av de mest effektiva sätten att bevara skogen på.