Experter världen över varnar för att det nya coronaviruset kan utgöra ett hot mot orangutangen. Samtidigt är regnskogens samhällen särskilt utsatta och saknar tillgång till information, hygien och vårdinrättningar. Spridning av COVID-19 kan därför leda till katastrofala konsekvenser för orangutangens livsmiljö och regnskogens samhällen.

Den nuvarande hälsokrisen orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 kan även utgöra ett hot mot den akut hotade orangutangen. Sjukdomen har ännu inte påträffats hos orangutanger, men tyvärr finns det omfattande vetenskapliga bevis för att orangutanger och andra människoapor är känsliga för de virus och bakterier som förorsakar luftvägssjukdomar hos människor.  Experter runt om i världen vädjar för snabba åtgärder för att minska risken för att överföra det nya coronaviruset till våra närmaste släktingar - människoaporna, inkluderat orangutangen. Smitta och spridning av det nya coronaviruset bland människoaporna, som alla är akut utrotningshotade, kan få ödesdigra följder.

Skyddsåtgärder för de vilda orangutangbestånden

COVID-19 sprider sig snabbt i Indonesien och har också kommit till Borneo. Infektionssjukdomar, tillsammans med avskogning och jakt, är för tillfället de tre största hoten mot den akut utrotningshotade orangutangen. Det mest effektiva sättet att förhindra smitta av SARS-CoV-2 hos vilda orangutanger är att minimera den direkta och indirekta kontakten mellan orangutanger och smittade personer. Våra samarbetspartners på Borneo har därför, i samråd med experternas rekommendationer, ställt in de projektaktiviteter som utgör en risk för smittspridning.

Hotet mot regnskogens utsatta samhällen

Byarna i och kring regnskogen där orangutangerna bor är alla mycket isolerade med begränsad tillgång till information och vårdinrättningar. Det innebär även begränsad tillgång till handsprit och masker och till och med något så basalt som handtvål. Om spridningen av COVID-19 påverkar dessa samhällen kan det därför orsaka enorma konsekvenser. Infektionen är för tillfället koncentrerad i städerna, men det finns ett ökande antal människor som flyttar tillbaka till sina hembyar efter att de förlorat sina jobb. Detta ökar risken för spridning av viruset från städer till de lokala samhällena i regnskogsområdena.

Det finns ett stort behov att hjälpa lokalbefolkningen att hantera COVID-19-pandemin och öka medvetenheten om det hot som sjukdomen kan utgöra för den akut hotade orangutangen.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bekämpa spridningen av COVID-19 i orangutangernas livsmiljö.

Du kan donera via

Swish: 

123 900 1421

QR kod Save the Orangutan 123 900 1412

 

 

 

 

 

 

Donation via bank:

Bankgiro: 900-1421
Plusgiro: 900142-1

Ge ett bidrag via Facebook

 

Du kan också kan starta din egen insamling på Facebook:

 

Eller donera via formuläret här nedan.

Ditt stöd går till:

  • Informationsarbete i lokala skogssamhällen för att förhindra smitta och spridning av coronaviruset.
  • Demonstration av hur man ska tvätta händerna.
  • Utdelning av skyddsutrustning och desinfektionsmedel så som tvål, handsprit och masker.
  • Etablering av procedurer för hantering av symptom och vid behov av läkarvård i isolerade skogssamhällen.
  • Skapa uppmärksamhet om risken för överföring av virus från människor till orangutanger och försiktighetsåtgärder för att förbygga detta.

Tusen tack för att du i denna svåra tid stöttar den akut utrotningshotade orangutangen och lokalbefolkningen i regnskogsområdena igenom krisen.

Ta väl hand om dig själv och dina kära!