Skogsbrand - ett stort hot mot orangutangen 

Varje år försvinner dyrbar regnskog på grund av skogsbränder. När månniskan blandar sig i ekosystemet blir risken för skogsbrand större.

 
 
 

Kan regnskogen brinna?

Det låter ironiskt att regnskog kan brinna, men det är dessvärre sant. Varje år försvinner dyrbar regnskog på grund av massiva skogsbränder. Bränderna efterlämnar hemlösa orangutanger. Risken är särskilt stor under torrperioden, även dräneringen av torvmossar har förvärrat situationen.

Dränerad torvmosse

Orangutanger trivs bra i torvmosseskog. Dessvärre har stora torvmossar blivit dränerade för att skapa jordbruksmark, bland annat till oljepalmsplantager. Torvmossen innehåller stora nångder CO². När den bränns frigörs det stora mängder skadliga klimatgaser.

Träd skapar fukt

Träden binder vattnet i marken. När de stora värdefulla regnskogsträden fälls betyder det att skogsmarken blir torrare. Både den dränerade torvmossen och den återstående skogen blir då väldigt lättantändlig. Därför kan skogsbränder lätt sprida sig.

Industriell avbränning

De lokala byarna har alltid bränt skog för att anlägga små jordbruksområden men då har de kunnat kontrollera metoden. Palmoljeindustrin behöver avverka stora skogsområden för att kunna anlägga plantager. De bränner skogen i så stor omfattning att de inte kan kontrollera den. På grund av det ödelagda ekosystemet sprider sig elden snabbt och kan bli så våldsam att den antänder även orörd regnskog.