Ekonomi

Save the Orangutan förlitar sig på stöd från privatpersoner, stiftelser samt ett fårtal företag.


Vad händer med de pengar jag donerar?

När du donerar pengar till Save the Orangutan går dessa till rehabilitering och frisläppning av orangutanger på Borneo. Den största delen av pengarna går till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng. En del av donationerna går också till projekt för att säkra att orangutangerna har någonstans att bo när de är redo för att släppas ut i det vilda. Detta sker genom att skydda existerande regnskog och genom att återplantera regnskog på områden där skogen har avverkats.
Dessutom går en del av beloppen, ca 25 % av intäkterna, till arbetet här hemma med att skaffa fler medlemmar, söka pengar, utgifter för porto samt vår hemsida. Resterande summa, det vil säga ca 75 % av intäkterna, överförs löpande till arbetet på Borneo.

90-konto

Save the Orangutan har 90-konto och därmed står vår verksamhet under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.
Våra bankgironummer är  900-1421 och plusgiro 90 01 42-1. 

Årsredovisning

Här kan du läsa Föreningens Årsredovisning för 2016

Här kan du läsa Revisionsberättelsen för 2016


Så användes pengarna under 2016

2016 blev ännu ett bra år när Save the Orangutans projekt på Borneo fick en större summa pengar, och vi både ökade insamlingsintäkterna och minskade kostnaderna i Danmark och Sverige. Dessutom uppnådde projekten på Borneo några viktiga mål, som gör det möjligt för oss att hjälpa orangutangerna ännu mer under de kommande åren.

Insamlade medel

Save the Orangutan samlade in 23 841 000 SEK under 2016 från privata bidragsgivare, fonder och företag i Danmark och Sverige. Detta belopp är ungefär en halv miljon kronor mer än under 2015, och det visar ett fortsatt brett stöd för arbetet med att rädda den kritiskt hotade orangutangen.

Fördelning av medlen

Under 2016 donerades 9 516 000 SEK till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, där nästan 500 orangutanger dagligen blir passade och får vård. Dessa medel används för att finansiera centrets verksamhet och hjälpa orangutangerna tills de är redo att släppas fria i regnskogen. Dessutom finansierade organisationen bland annat etableringen av fem plantskolor i Mawas-området, där tusentals sticklingar används för att återplantera och återställa cirka 3 000 vilda orangutangers delvis ödelagda regnskogshem. Totalt tilldelades medel för 18 334 000 SEK, vilket motsvarar 76,9 % av de insamlade medlen i Danmark och Sverige.

Save the Orangutan använde under 2016 sammanlagt 6 630 000 kronor på medlemsservice, administration och insamlingsarbetet. Detta är en minskning med mer än en miljon kronor i förhållande till föregående år, och beror på ett antal organisatoriska engångsinvesteringar från 2015 och ökad effektivitet i organisationen. 


KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om vår ekonomi och förvaltning är du välkommen att kontakta oss.

Telefontid: mån-fre 9.30 - 15.00
E-post: info@savetheorangutan.se

Läs om oss som jobbar på kontoret >>


Save the Orangutan står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd  Frivillig- organisationernas Insamlingsråd.