Scroll to Content

Regnskogen på Borneo har alltid varit hem för både orangutanger och människor. Save the Orangutan arbetar tillsammans med BOS Foundation och Borneo Nature Foundation för att säkerställa en plats i naturen för både människor, växter och djur.

Marginaliserad befolkning
I och omkring regnskogen bor den mycket marginaliserade ursprungsbefolkningen dayakerna. Det är sparsamt eller ingen infrastruktur i området och utbildningsnivån och arbetsmöjligheterna är låga.

Rättigheter och skogsbevarande
Save the Orangutan arbetar för att ursprungsbefolkningen ska bli informerad om sina rättigheter. Småbönderna har inte en formell rätt till deras jord. Dayakernas försörjningsmöjligheter är under konstant press.

Miljöundervisning
Save the Orangutan arbetar med att informera om miljöhänsyn och hållbarhet. Klimatförändringar och utmattning av naturresurserna har förvärrat småböndernas och fiskarnas situation.

Hållbara inkomstkällor
Lokalbefolkningen på Borneo är ofta tvungna till illegala aktiviteter såsom skogsavverkning och gruvdrift då de har svårt att försörja sig. På grund av detta involveras lokalbefolkningen aktivt i de projekt Save the Orangutan stöttar. Orangutangerna på de rehabiliteringscenter vi stöttar behöver dagligen hundratals kilo frukt som kommer från lokala lantbruk. Vi har även etablerat 4 växtskolor i landsbygderna som ska leverera över 100 000 trädsticklingar.

Lokal förankring
Save the Orangutans erfarenhet påvisar att avgörande för att ett projekt kan vara framgångsrikt och hållbart är att det tar utgångspunkt i lokalbefolkningens egna behov och att de är drivande när det kommer till implementerandet av projekten som Save the Orangutan stöttar.

Läs mer om ursprungsbefolkningen Dayak Wehea på Borneo.