Save the Orangutan har etablerat ett samarbete med Borneo Nature Foundation för att skydda cirka 2 000 viltlevande orangutanger i Rungan River området i centrala Kalimatan på Borneo.

Borneo Nature Foundation är en forskningsbaserad, indonesisk organisation, som driver naturskyddsprogram i Sabangau Forest, Rungan River Landscape och Barito Ulu på Borneo.

Projektet som Save the Orangutan stöttar är finansierat av den danska civila samhällsfonden (Civilsamfundspuljen) . Projektet ska bland annat hjälpa den ursprungliga Dayak befolkningen med att återfå rättigheterna till deras mark i Rungan River området. Dessa rättigheter hindrar även områdets skog från att bli nerhuggen. De 2 000 vilda orangutangerna i området har i generationer levt sida vid sida med det lokala Dayak folket. Nu hotas områdets regnskog av etablering av palmoljeplantager, vilket skulle ha förödande konsekvenser för både orangutangerna samt människorna.


Fakta om Borneo Nature Foundation

BNF har grundats utifrån ett antal mindre torvmosse- och skogsprojekt under mitten av 90-talet på centrala Borneo. De två brittiska forskarna och botanikerna, Jack Rieley och Susan Page inledde ett antal undersökningar och har gjort omfattande dokumentationer om livet och ekosystemet i Sabangau i centrala Kalimatan. Projektet utvecklades senare till organisationen Borneo Nature Foundation med målet att öka fokus och bevara större delar av Borneos unika natur och biodiversitet.