Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar. Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet. Detta skall enligt stadgan hållas varje år senast i maj månad. Kallelse till årsmötet samt information läggs upp på hemsidan tre veckor innan mötet och skickas även ut via nyhetsbrev.

Årsmötet 2020

UPPDATERING:
På grund av den nuvarande situationen med spridningen av COVID-19 har styrelsen tagit beslutet att skjuta upp Årsmötet.
Nytt datum meddelas så snart som möjligt.

 

Protokoll från tidigare årsmöten

Nedan finner du protokoll från föreningens årsmöten: