En gång i tiden hade orangutangerna mängder av träd. Men regnskogen försvinner i alarmerande takt.
Det hotar orangutangen, det hotar klimatet globalt och det hotar den biologiska mångfalden och lokalbefolkningen.

Skövling av regnskog är det största hotet mot orangutangens överlevnad. Bara under de senaste fyra decennierna har cirka 80% av orangutangens livsmiljö försvunnit. Men det som en gång förstörts går att få tillbaka.

Därför arbetar vi med att återskapa områden av torvmosseskog på Borneo, som är det habitat som orangutangen föredrar. Genom att återplantera och övervaka dessa tidigare förstörda områden, kan ny skog åter börja gro och bli till ett hem för orangutangerna framöver.

Vi har hittills återplanterat 200 hektar frodig regnskog i Mawasområde. Målet är nu att återplantera hela tusen hektar!

Vägen till 1 000 hektar:

Hjälp oss att återplantera Mawas

Tillsammans kan vi göra skillnad för orangutangerna på Borneo. Bidra till denna återplanteringsinsats genom att donera via formuläret nedan,
via Swish: 900 1421
eller genom att göra en banköverföring:
Bankgiro: 900-1421
Plusgiro: 900142-1

Bidra till att återplantera regnskogen på Borneo.
Vi skickar en e-postbekräftelse till dig, liksom vårt nyhetsbrev, om du vill ha det.
Du kan också välja att ge en gåva i någon annans namn. Du mottar då ett epostmeddelande med ett gåvobevis som du kan ge vidare till mottagaren

Genom att delta i att återplantera regnskogen på Borneo tillsammans med oss bidrar du till att:

• Skydda mer än 2 500 viltlevande orangutanger genom att säkra deras långsiktiga livsmiljö.

• Minska koldioxidutsläppen till fördel för klimatet - bland annat genom att blockera dräneringskanaler och återställa vattennivån i torvmossen och därmed också minska risken för skogsbränder.

• Förbättra lokalbefolkningens levnadsvillkor genom deras arbete med att samla frön, etablera plantskolor och odla plantor som sedan planteras ut i återplanteringsområdena där de vidare skyddas och övervakas.

Att återskapa regnskogen är avgörande för orangutangens överlevnad.

Återskapandet av regnskogen är avgörande för orangutangens överlevnad. Det är därför vi samarbetar med ett antal partners för att återplantera träd på Borneo. Ett, två och många fler ska bli ny regnskog.

I Kalimantan, den indonesiska delen av Borneo, ligger Mawas. Det är ett område i storlek med Gotland av tropisk torvmosseskog. Området är hem för mer än 2 500 vilda orangutanger – ett av världens största bestånd.

Men mer än 30% av skogen i Mawas har förstörts. Därför arbetar vi för att återplantera frodig regnskog i området tillsammans med våra lokala partners samt med lokalbefolkningen.

 

Vi har redan återplanterat 200 hektar frodig regnskog i Mawas området. Målet är nu att återplantera hela 1 000 hektar. I det fuktiga och varma klimatet på Borneo växer träden sig stora och blir så småningom till en ny frodig regnskog.

 

Filmen ovan ger en inblick i situationen i och kring torvmosseskogen i Mawas, där Save the Orangutan tillsammans med partners arbetar för att återskapa skogen.  Filmen presenterar även de olika områdena som måste åtgärdas för att rädda orangutangens livsmiljö.