Save the Orangutan har under det senaste året fokuserat på att ge orangutanger som inte kan frisläppas ett värdigt liv i naturlig miljö. Tack vare detta kan 24-åriga Bonbon nu njuta av livet på fristadsön Badak Kecil.

Bonbon har tillbringat många år i bur. Ryggproblem gör det omöjligt för honom att klara sig på egen hand i det vilda och han kan därför inte frisläppas som vanligt. Nu har han dock äntligen fått chansen att pröva på livet utanför buren.

Stödet till Save the Orangutans kampanj ”Släpp orangutangerna fria” har bland annat bidragit till att Bonbon kunnat släppas ut på fristadsön Badak Kecil. Ön är specialdesignad för orangutanger som inte hade klarat sig på egen hand i det vilda.

”Vi är mycket glada för att Bonbon, trots sina ryggproblem, fått möjlighet att leva i det fria. Det är fantastiskt att se orangutangerna komma ut ur burarna och följa med hur de upplever friheten,” säger Hanne Gürtler, generalsekreterare för Save the Orangutan.

Bonbon på sin nya hem-ö

Bonbon kan nästan leva som en vild orangutang

Målet för orangutangerna som kommer till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng är alltid att återföra dem till det vilda. Men det krävs att orangutangerna har de naturliga färdigheter som en orangutang ska ha för att klara sig i regnskogen. Färdigheter eller möjligheter som Bonbon och de andra så kallade ’un-releaseables’ inte har.

På fristadsön Badak Kecil kan Bonbon dock leva nästan som en vild orangutang. Här lever han i en naturlig omgivning under öppen himmel, samtidigt som han kan få den hjälp han behöver. Teknikerna håller Bonbon och de andra på ön under uppsyn och kommer till undsättning om det skulle behövas.

Släpp hanarna fria

Med ’Släpp orangutangerna fria’ kampanjen önskar Save the Orangutan att väcka uppmärksamhet kring de orangutanger – till största del hanar – som sitter i bur för att de inte klarar sig på egen hand i regnskogen, samt för att stötta BOS Foundations arbetet med att flytta ut dessa orangutanger till permanenta fristäder.

Stödet till vår kampanj har bland annat hjälpt Bonbon, och kan framöver även hjälpa fler orangutanger som kan flyttas ut till fristadsön Badak Kecil. Utöver detta har mark nära rehabiliteringscentret Nyaru Menteng införskaffats för att omvandlas till fristadsöar för fler orangutanger med specialbehov.

’Vårt mål är att alla orangutanger ska leva i frihet. I fredad regnskog, om det finns möjlighet, och på permanenta fristadöar, om orangutangerna har specialbehov’ säger Hanne Gürtler.

Vi tackar för stödet och fortsätter arbetet med att skapa trygga, naturliga områden utanför burarna för de över 40 orangutanger som fortfarande väntar på sin tur.