Förenta Nationernas klimatmöte ”Climate Action Summit 2019” hölls i FN:s högkvarter i New York under veckan mellan den 21–23 september. Redan under fredagen den 20 september arrangerades en global klimatstrejk där miljoner ungdomar världen över deltog för att uttrycka sin oro över klimatet och framtiden. 

Måndagen den 23 september var den stora dagen för klimatmötet där världsledare samlades för att diskutera klimatfrågan. Klimatkonferensen sammankallades av FN:s generalsekreterare António Guterres med syftet höja världens nationers ambitioner och åtgärder för klimatet. Cirka 60 världsledare medverkade på mötet, tillsammans med flera representanter från företagsvärlden samt flera hundra ungdomar från världen över.

Generalsekreterare Guterres uppmanade ledarna att komma till mötet med genomtänkta idéer och planer för åtgärder istället för fina tal och stora ord.

António Guterres avslutade toppmötet under måndagen den 23:e september med följande uttalade: ”Ni har bidrag till ett lyft gällande hastighet, samarbete och ambition. Men vi har en lång väg att gå.”

Under klimatkonferensen i New York medverkade även klimat- och miljöaktivisten Greta Thunberg. Två dagar innan klimatmötet publicerades en informationsvideo om klimatet presenterad av Thunberg och journalisten George Monbiot där de uppmanande om vad vi kan göra för klimatet och vår planet.

Du kan se videon nedan:

I filmen poängterar Thunberg och Monbiot vikten av att minska användandet av fossila bränslen, men menar även att detta inte är tillräckligt. Thunberg och Monbiot belyser trädens otroligt viktiga roll i att bromsa klimatförändringarna och kallar träden den naturliga klimatlösningen. I och med att träden binder koldioxid innebär det att naturen är ett sätt att reparera vårt trasiga klimat. De nämner i filmen att trots att vi behöver naturen mer än någonsin innan så förstörs den desto snabbare, fler än 200 arter utrotas varje dag.

Det stora budskapet i filmen är vi alla kan göra skillnad – genom att beskydda, återställa och bidra (Protect, Restore, Fund). Genom att bevara regnskogen och återplantera förstörd skog samt genom att stötta de initiativ som bidrar till att bevara naturen kan vi tillsammans bromsa klimatförstörelsen.

På Save the Orangutan arbetar vi med att bevara den akut utrotningshotade orangutangen, en nyckelart i regnskogens livsviktiga men känsliga ekosystem. För att bevara orangutangen behöver vi även bevara dess hem, regnskogen. Vi arbetar bland annat med att bevara det 309 000 hektar stora torvmosseområdet i Mawas på Borneo, hem till över 2 500 vilda orangutanger samt andra arter. Torvmosseskogen har varit hårt utsatt för illegal skogsavverkning och dränering och är speciellt viktig att ta vara på då den binder mycket mer koldioxid än övrig skog. Här bidrar vi bland annat till det viktiga arbetet med att skydda området och återplantera förstörd skog.

Just nu står skogen vid Mawas inför ett stort hot då skogsbränder härjar i området och orsakar stor förödelse. Bränderna härjar varje år på Borneo i och med torrperioden, men detta år har redan konstaterats värre än vanligt på grund av väderfenomenet El Niño. Stora områden av värdefull skog förloras i bränderna samtidigt som röken från bränderna leder till fara både för människor så som djur.

Du kan bidra till det långsiktiga arbetet att bevara Borneos regnskog genom att bli månadsgivare för vårt skogsprogram. Ett väldigt viktigt bidrag för att långsiktigt kunna bevara skogen för både orangutangerna som för oss alla.

Läs mer och bli månadsgivare här >>