Ett bättre skydd av de utrotningshotade och sällsynta djurarterna världen över har under förra veckan diskuterats i Genève under CoP18 mötet, som arrangerats av den internationella konventionen CITES. Den problematiska och illegala handeln med de stora människoaporna, här bland annat orangutangen, var också på agendan under mötet.

– Vi ser att handeln behöver starkare kontroll för att undgå utnyttjande av ett ökat antal arter.

Det konstaterade nya generalsekreteraren i CITES, Ivonne Higuero, under sitt öppningstal på det 18:e toppmötet i konventionens historia.

183 länder är medlemmar av CITES, som reglerar den internationella handeln med utrotningshotade djur- och växtarter, vilket är ett stort problem världen över. Målet med denna konferens är att stärka reglerna för handeln med bland annat exotiska husdjur, elefanter, fiskar och träd.

Orangutangen på Lista 1

De flera tusen djur- och växtarter, som behandlas av konventionen, står uppräknade på tre olika listor, allt utifrån hur utrotningshotade dessa arter är.

Lista 1 omfattar de arter som är mest hotade, och här står orangutangen med. All slags handel med dessa arter som står med på listan är strängt förbjudet.

Under konferensens fjärde dag blev ett utökat skydd av orangutangen också debatterat. Generellt var de flesta eniga om att det finns behov för en förbättrad efterlevnad av de regler som finns.

Problemet är däremot att reglerna inte följs i de länder där den illegala handeln med orangutangerna föregår. Det skriver den kända fältbiologen Ian Redmond i ett Facebook inlägg från konferensen. Han påpekar att försäljning av orangutanger och schimpanser annonseras öppet, till och med säljarens telefonnummer står ofta med i annonsen.

Djuren blir upplärda i att uppträda i cirkusshower och på TV i bland annat Kina och Thailand. Det är uppenbart att det bryter mot lagar och regelverk, säger Ian Redmond.

Läs mer om orangutangerna i underhållningsindustrin >>

Organisationen CITES:s övergripande mål är att begränsa och reglera handeln med utrotningshotade djur. Målet är att handeln inte ska påverka djur- och växtbestånden mer än vad som är hållbart.

Konferensen om den illegala handeln med utrotningshotade djurarter som hölls i Genève varade till och med den 28 augusti.

Taymur är en av de orangutanger som blev offer för den internationella illegala handeln med vilda djur. Han smugglades ut ur Indonesien och såldes som husdjur till en köpare i Kuwait. Taymur kunde senare räddas och bor idag på rehabiliteringscentret Nyaru Menteng.

 

          FAKTA om CITES

  • CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
  • Konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda djur och växter trädde i kraft 1 juli 1975.
  • CITES omfattar cirka 5 000 djurarter och cirka 28 000 växtarter.
  • 183 länder är nu medlemmar av konventionen.
  • Konferensen i Genève, där CITES även har sitt huvudkontor, är den 18:e konferensen i konventionens historia.